fbpx
Skontaktuj się 695 231 257

Artykuły

14.01.2019

Zły cholesterol

„Najczęstsze jest współwystępowanie nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii. Wśród trzech pacjentów z nadciśnieniem aż u dwóch będzie obecna hipercholesterolemia. Przekładając to na konkretne liczby, jednocześnie nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia wystąpią u ok. 6-7 mln dorosłych Polaków” mówi dr hab. n. med. Jacek Lewandowski, kardiolog z Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Powyżej normy

Hipercholesterolemia to podwyższone powyżej normy stężenie cholesterolu w osoczu krwi. Można ją wykryć prostym badaniem laboratoryjnym polegają-cym na pomiarze stężeń we krwi substancji tłuszczowych, zwanych lipidami. W skład pełnego lipidogramu wchodzą pomiary stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL (lipoprotein o małej gęstości, ang. low density lipoprotein ? LDL), cholesterolu frakcji HDL, czyli tzw. dobrego cholesterolu, oraz triglicerydów. Hipercholesterolemia pierwotna związana jest z defektem jednego genu (tak jest w przypadku hipercholesterolemii rodzinnej) lub wielu genów. Na ujawnienie się hipercholesterolemii wielogenowej wpływa również nieprawidłowa dieta. Postać wtór-na hipercholesterolemii może być objawem niedoczynności tarczycy, zespołu nerczycowego, chorób wątroby lub wynikiem stosowania niektórych leków. Szacuje się, że u około 60 proc. dorosłych Polaków stężenie cholesterolu LDL 3,0 mmol/l, zalecane dla osób zdrowych i z niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym (SCORE poniżej 5 proc.), jest przekroczone.

Hipercholesterolemia rodzinna

Dużym wyzwaniem dla medycyny jest hipercholesterolemia rodzinna (ang. familial hypercholesterolemia ? FH), która wy-stępuje u 10 milionów osób na świecie. 40 proc. z nich nie wie o swojej chorobie, a połowa nie jest leczona. W Polsce choruje około 80 000 osób, ale ? jak podaje ?Medycyna Praktyczna? ? jedynie znikomy odsetek jest świadomy swojej choroby. Osoby obciążone FH mają zdecydowanie wyższe stężenie cholesterolu niż osoby bez tej mutacji genetycznej. Ich problemy z hipercholesterolemią zaczynają się już we wczesnym dzieciństwie, a powikłania w postaci chorób serca i naczyń mogą się pojawić w młodym wieku. Według danych amerykańskiego Narodowego Instytut Zdrowia, osoby z FH mają 20 razy wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na choroby serca niż wynosi średnia dla populacji. Dlatego chorzy z FH powinni pozostawać pod regularną opieką lekarską i stosować odpowiednie leczenie farmakologiczne mające na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL.

Zabójczy duet

Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych rośnie wraz ze wzrostem ciśnienia tętniczego krwi. Podobnie jest z hipercholesterolemią ? im wyższe jest stężenie cholesterolu, tym większe ryzyko powikłań. Kumulacja czynników ryzyka jest groźna. Jeśli nadciśnieniu towarzyszy hipercholesterolemia, ryzyko zawału serca lub udaru mózgu wzrasta czterokrotnie. ?Dlatego współwystępowanie tych dwóch czynników ryzyka nazywane jest zabójczym duetem? ? podkreśla dr Jacek Lewandowski.Nadciśnienie i hipercholesterolemia przyczyniają się do rozwoju miażdżycy. Dr Lewandowski przypomina, że nadciśnienie uszkadza ścianę naczynia krwionośnego; sprawia, że jest ona grubsza, przebudowana. Zostaje uszkodzony śródbłonek, czyli warstwa komórek, które odpowiadają za skurcz i rozkurcz naczynia. Kiedy dołączy się do tego wysokie stężenie cholesterolu, to śródbłonek ulega znacznie szybszemu uszkodzeniu, powstają blaszki miażdżycowe, światło naczynia się zmniejsza, gorszy jest przepływ krwi, a wszystko to prowadzi do choroby wieńcowej, wzrostu ryzyka udaru mózgu i innych powikłań.


więcej przeczytasz w naszym magazynie nasze zdroje

-25% na pobyty z zabiegami do końca lutego

załaduj więcej

rabat na start!

Zapisz się do Newslettera i odbierz 5% rabatu na pobyty w Uzdrowisku!