fbpx
Skontaktuj się 607 900 865

Artykuły

26.10.2016

Dotacje Unijne

 

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego projekt nr POIR.02.01.00-00-0054

Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu: 5 308 107,03 zł
Kwota dofinansowania projektu: 2 388 648,16 zł

Cele projektu

Cel strategiczny Projektu: Projekt przyczynia się do realizacji celu głównego Strategii Rozwoju Kraju 2020 (II.3.): Zwiększenie innowacyjności gospodarki poprzez (3.1). Wzrost popytu na wyniki badań naukowych oraz podwyższenie stopnia komercjalizacji badań (3.2).

Cel projektu: Projekt ma na celu stworzenie placówki badawczo naukowej (centrum badawcze innowacyjnych metod rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego), która porówna skuteczność innowacyjnych metod usprawniania pacjentów po urazie rdzenia kręgowego z upośledzoną funkcją chodu. Będzie to ośrodek dysponujący najnowszymi rozwiązaniami technicznymi wspomagającymi powrót funkcji chodu u pacjentów z jego dysfunkcją.

Rezultaty

Rezultatem projektu będzie umożliwienie przeprowadzenia badań i stworzenie standardów kwalifikowania i usprawniania pacjentów z upośledzoną funkcją chodu po urazie rdzenia kręgowego z użyciem specjalistycznych urządzeń do reedukacji chodu. Rezultatem realizacji agendy badawczej będzie również zupełnie nowa wiedza w zakresie prowadzenia terapii której aktualnie brakuje ze względu na brak badań, niewielką ilość urządzeń i stosunkowo niewielką ilość pacjentów. Wnioskodawca planuje objąć badaniami znacznie większą ilość pacjentów i uzyskać w trakcie prac badawczo-rozwojowych zupełnie nową wiedzę. Wiedza ta posłuży do wdrożenia we własnej działalności innowacji produktowej w postaci nowej usługi rehabilitacyjnej.

Do rezultatów bezpośrednich należą:

– utworzenie nowoczesnych centrów badawczych

– wzrost zatrudnienia, w tym personelu B+R

– realizacja projektów B+R

 


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu

?Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego? ? DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA, Nr zamówienia 2/D/POIR/2.1/2016

Data ogłoszenia zamówienia: 26.10.2016 r.

Dokumentacja zapytania w poniższych dokumentach

formularze edytowalne

dokument 2

dokument 3

dokument 4

Wyjaśnienia do specyfikacji / korekta zapytania

1. W związku z błędem w opisie części B formularza cenowego dokonaliśmy korekty w formularzu. Jednocześnie podane ilości w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie uległy zmianie i są poprawne.

2. W związku z zapytaniem oferenta (treść zapytania i odpowiedź: zapytanie) wprowadzono zmianę w punkcie 19 oraz 8.1 – skorygowany dokument tutaj: CZ_I_IDW_24_10_2016_korekta_2

3. Dokonano korekty redakcyjnej kodu pocztowego – winno być 72-400 a nie 72-420.

Zapytanie ofertowe na roboty

Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego? ? ROBOTY BUDOWLANE Nr zamówienia 1/R/POIR/2.1/2016

Data ogłoszenia zamówienia: 02.11.2016 r.

Dokumentacja zapytania w poniższych dokumentach

Instrukcja dla Wykonawców

Warunki Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Rysunek 1, Rysunek 2, Rysunek 3, Rysunek 4, Rysunek 5

Zapytanie ofertowe na roboty – instalacje sanitarne

Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego? ? ROBOTY BUDOWLANE INSTALACYJNE Nr zamówienia 2/R/POIR/2.1/2016

Data ogłoszenia zamówienia: 25.11.2016 r.

Dokumentacja zapytania w poniższych dokumentach

Instrukcja dla Wykonawców

Warunki Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

?Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego? – DOSTAWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ? SPRZĘT KOMPUTEROWY
Nr zamówienia 2D/POIR/2.1/2016

Data ogłoszenia zamówienia: 12.12.2016 r.

DOKUMENTACJA ZAPYTANIA

UMOWA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na roboty – instalacje niskoprądowe

Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego? ? ROBOTY BUDOWLANE INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Nr zamówienia 3/R/POIR/2.1/2016

Data ogłoszenia zamówienia: 12.12.2016 r.

Dokumentacja zapytania w poniższych dokumentach

Instrukcja dla Wykonawców

Umowa

Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

?Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego? – DOSTAWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ? SPRZĘT KOMPUTEROWY
Nr zamówienia 3D/POIR/2.1/2017

Data ogłoszenia zamówienia: 26.01.2016 r.

DOKUMENTACJA ZAPYTANIA

UMOWA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

załaduj więcej

rabat na start!

Zapisz się do Newslettera i odbierz 5% rabatu na pobyty w Uzdrowisku!