Finansowanie pobytu w Uzdrowisku

Skierowanie z NFZ. Gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego są udzielane na podstawie wystawionego przez lekarza skierowania. W przypadku
leczenia uzdrowiskowego skierowanie wystawia najczęściej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ale może to zrobić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada aktualną
umowę z NFZ. Lekarz ocenia stan zdrowia i przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Trzeba być samodzielnym, bo do sanatorium kierowane są osoby
bez opiekuna.Zgodnie z najnowszymi przepisami (obowiązującymi od 19 lipca 2019 roku), otrzymane od lekarza skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
należy przesłać w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia, pod rygorem utraty ważności.

 

Skierowanie przesyłamy do oddziału wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej
napisem „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe” albo „Skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową”. Obowiązuje nowy druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację
uzdrowiskową.

Zalecana częstotliwość korzystania z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych albo sanatoryjnej rehabilitacji uzdrowiskowej dla dorosłych to obecnie nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Kolejne skierowanie będzie można złożyć po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego. Jeśli po weryfikacji dokumentów przez lekarza
balneologii i medycyny fizykalnej, oddział wojewódzki NFZ uzna, że rzeczywiście konieczne jest leczenie lub rehabilitacja w sanatorium, dostajemy potwierdzenie skierowania już w konkretne miejsce, mamy swój numer w kolejce. I czekamy.

W sanatoriach uzdrowiskowych trzeba ponieść częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie (w zależności od standardu pokoju i sezonu). Koszty ustala minister zdrowia. W przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym przyjeżdżamy na leczenie w ramach urlopu wypoczynkowego.

Rehabilitacja lecznicza ZUS. Z programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS można skorzystać, jeśli jesteśmy zagrożeni utratą zdolności do pracy i istnieje szansa, że ją odzyskamy po rehabilitacji. Kluczowe jest prawidłowe wypełnienie przez lekarza wniosku PR-4, który należy złożyć w ZUS. Następnie odbywa się badanie u lekarza orzecznika, który analizuje
dokumentację z dotychczasowego leczenia. Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymamy skierowanie.

Termin i miejsce rehabilitacji można uzgodnić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS, jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w danym turnusie i ośrodku. Skierowanie na rehabilitację leczniczą (trwa 24 dni) można otrzymać już po około 8 tygodniach. ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkamy do/z ośrodka rehabilitacyjnego

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."