fbpx
Skontaktuj się 607 900 865

Artykuły

04.09.2017

Zapytanie ofertowe – Wymiana okien

Zaproszenie do składania ofert

?Uzdrowisko Kamień Pomorski’* S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wymiany okien drewnianych na PCV wraz z nawiewnikami w Szpitalu Uzdrowiskowym ?Mieszko” przy ul. Wojska Polskiego 2. w Kamieniu Pomorskim zgodnie z zestawieniem stolarki stanowiącym załącznik nr 1, o wymiarach jak w dokumentacji technicznej

Wymiana okien odbywać się będzie sukcesywnie do możliwości wyłączenia pomieszczeń z eksploatacji..

Standard wykonania okien: PCV koloru białego, parapet wewnętrzny PCV – kolor biały, parapet zewnętrzny – metalowy, nawiewniki standardowe. Okna wykonane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Oferta powinna zawierać cenę netto za dostawę, montaż i obróbkę okien wraz z parapetami wewn. i zewn. , powiększoną o podatek od towaru i usług według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego, termin wykonania oraz warunki płatności.

Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna obiektu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ?Przetarg – Stolarka okienna Mieszko? do dnia 08.09.2017r. do godz. II00 w sekretariacie Uzdrowiska przy ul. Szpitalnej 14. w Kamieniu Pomorskim

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 w dniu 08.09.2017r. o godz. II30.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 501 380 938.

Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w Szpitalu Uzdrowiskowym ?Mieszko

Nr

okna

Ilość (szt.) Powierzchnia 1 szt. (m2) Powierzchnia okien (m2) Cena

netto(zł)

PARTER
4 1 2,3 2,3
5 2 2,5 5,0
24 2 1,6 3,2
Razem

Parter

5 szt.

(nawiewniki 2 szt.)

10,5
I PIĘTRO
1 6 2,4 14.4
2 1 2,6 2,6
7 3 2,7 8,1
18 5 4,5 22,5
Razem I piętro 15 szt.

(nawiewniki 13 szt.)

47,6
II PIĘTRO
4 14 2,3 32,2
6 3 2,5 7,5
Razem II piętro 17 szt.

(nawiewniki 13 szt.)

40,0
Razem koszt wymiany stolarki okiennej – 37 szt. (nawiewniki 28 szt.)

Rysunki techniczne

rys 06 Mieszko

rys 08 Mieszko

rys 07 Mieszko

załaduj więcej

rabat na start!

Zapisz się do Newslettera i odbierz 5% rabatu na pobyty w Uzdrowisku!