Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż wyposażenia meblowego

„Uzdrowisko Kamień Pomorski” SA zaprasza do złożenia oferty na zadanie: 

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do 80 pokoi w budynku Szpitala Uzdrowiskowego „Mieszko” w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wojska Polskiego 2

Termin składania ofert – do 09.12.2022 do godz. 11:00, w sekretariacie Uzdrowiska przy u. Szpitalnej 14 w Kamieniu Pomorskim.

Do pobrania:

Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.