Słaba czujność ONKOLOGICZNA

Rehabilitacja po COVID-19

„Wyniki przedstawione w Indeksie Zdrowia są w wielu obszarach niepokojące” – podsumowuje
onkolog prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, członek Rady Naukowej Narodowego Testu
Zdrowia Polaków. Źle wypadły zwłaszcza analizy ankiet w części dotyczącej odpowiedzi na pytania
o profilaktykę nowotworową.

Wykrycie raka piersi w jego wczesnym stadium daje dużą szansę na całkowite wyleczenie. Podstawową
i najprostszą metodą badania piersi jest comiesięczne samobadanie. Jak wynika z Narodowego Testu Zdrowia
Polaków, samobadanie piersi regularnie, czyli co najmniej raz w miesiącu, wykonuje zaledwie co czwarta
Polka, a 26 proc. nigdy nie wykonuje takiego badania.

W ciągu dwóch ostatnich lat mammografię, radiologiczne badanie piersi, dzięki któremu można wykryć
raka piersi we wczesnym stadium, wykonało 36 proc. kobiet w wieku 45-54 lat i 68 proc. kobiet w wieku
55-64 lat.

USG piersi to metoda obrazowa badania z użyciem ultradźwięków. Przeprowadzane jest w celu wspomagania i
uzupełnienia badania mammograficznego, szczególnie w diagnostyce sutków gruczołowych. USG skutecznie
wykrywa łagodne oraz rakowe zmiany w piersi. W ostatnim roku USG piersi wykonało tylko
6 proc. 18-24-latek, 15 proc. 25-34-latek, co piąta kobieta po 35. roku życia.

Badanie jąder u lekarza, które pozwala na wykrycie niepokojących zmian, guzków, zgrubień mogących
świadczyć o rozwijającej się chorobie, miało w ciągu niecałych ostatnich 12 miesięcy 8 proc. mężczyzn.
Badania nigdy w życiu nie wykonało aż 69 proc. Polaków.

Samobadanie jąder raz w miesiącu lub częściej wykonuje co czwarty mężczyzna. 17 proc. mężczyzn robi je
kilka razy w roku, a 5 proc. tylko raz w roku. Aż 45 proc. mężczyzn nigdy nie bada samodzielnie jąder.

Badanie stężenia PSA ułatwiające wczesne wykrycie raka prostaty w ciągu mniej niż ostatnich 12 miesięcy zrobiło 37 proc.
mężczyzn w wieku 55-64 lat oraz 52 proc. w grupie 65+. Nigdy badania nie wykonało aż 35 proc. mężczyzn w wieku 55-64 lat oraz 19 proc.
mężczyzn po 65. roku życia

Źródło: Narodowy Test Zdrowia Polaków

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."