Zaproszenie do złożenia oferty

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n. ” Wykonanie projektu budowlanego przebudowy Budynku Sanatorium Uzdrowiskowego Dąbrówka przy ul. Orzeszkowej 9a w Kamieniu Pomorski w zakresie ochrony przeciwpożarowej”

Termin składania ofert: 31.08.2020 r. do godz. 11.00

Zapytanie oferto PB p.poż

wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.