zaproszenie do złożenia oferty

Dzień dobry,

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. zaprasza do złożenia oferty na zakup: wanny wielofunkcyjnej do hydroterapii MAGELLAN BASIC – 1 szt.

Termin składania ofert: 16.08.2021 r. do godz. 12.00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG – wanna wielofunkcyjna do hydroterapii MAGELLAN BASIC w sekretariacie Uzdrowiska przy ul. Szpitalnej 14 w Kamieniu Pomorskim.

Zapytanie ofertowe przesyłam w załączeniu.

Osoba do kontaktu:

Renata Janus tel. 510 244 008

zapytanie ofertowe – wanna wielofunkcyjna

 

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."