Uzdrowisko Kamień Pomorski SA


ul. Szpitalnia 14,
72-400 Kamień Pomorski

tel.: +48 91 38 21 149
fax: +48 91 38 21 135
e-mail: sekretariat@u-kp.pl

NIP: 861-000-36-10
REGON: 000288254

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000418151
Wysokość kapitału zakładowego: 32.602 000,00 zł w pełni wypłacalny