Dla Akcjonariuszy

Uzdrowisko Kamień Pomorski SA


ul. Szpitalnia 14,
72-400 Kamień Pomorski

tel.: +48 91 38 21 149
fax: +48 91 38 21 135
e-mail: sekretariat@u-kp.pl

NIP: 861-000-36-10
REGON: 000288254

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000418151
Wysokość kapitału zakładowego: 32.602 000,00 zł w pełni wypłacalny
Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.