Kontakt

Uzdrowisko Kamień Pomorski SA


ul. Szpitalna 14,
72-400 Kamień Pomorski

tel.: +48 91 38 25 043
e-mail: sekretariat@u-kp.pl

Rezerwacja pobytów:
tel.: +48 91 38 25 043
e-mail: rezerwacja@u-kp.pl

NIP: 861-000-36-10
REGON: 000288254

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000418151
Wysokość kapitału zakładowego 32.602 000,00 zł

+ MIESZKO
ul. Wojska Polskiego 2
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48 607 900 865
+48 91 38 25 640
+48 91 38 20 630
email: recepcja.mieszko@u-kp.pl
+ MIESZKO II
ul. Wojska Polskiego 2
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48913820630
email: recepcja.mieszko@u-kp.pl
+ CHROBRY
ul. Bankowa 2
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48 91 350 89 49
email: recepcja-chrobry@u-kp.pl
+ DĄBRÓWKA
ul. Elizy Orzeszkowej 9
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48 91 38 20 880
email: recepcja.dabrowka@u-kp.pl
+ KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ul. Szpitalna 14
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48 91 32 17 500
Czynna od 9:00 do 17:00
+ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
ul. Szpitalna 14
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48 91 38 21 149
email: sekretariat@u-kp.pl
+ BIURO MARKETINGU
ul. Szpitalna 14
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48 91 38 25 043
email: marketing@u-kp.pl
wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."