Kontakt

Uzdrowisko Kamień Pomorski SA


ul. Szpitalna 14,
72-400 Kamień Pomorski

tel.: +48 91 38 25 043
e-mail: sekretariat@u-kp.pl

Rezerwacja pobytów:
tel.: +48 91 38 25 043
e-mail: rezerwacja@u-kp.pl

NIP: 861-000-36-10
REGON: 000288254

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000418151
Wysokość kapitału zakładowego 32.602 000,00 zł

+ MIESZKO
ul. Wojska Polskiego 2
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48 607 900 865
+48 91 38 25 640
+48 91 38 20 630
email: recepcja.mieszko@u-kp.pl
+ MIESZKO II
ul. Wojska Polskiego 2
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48913820630
email: recepcja.mieszko@u-kp.pl
+ CHROBRY
ul. Bankowa 2
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48 91 350 89 49
email: recepcja-chrobry@u-kp.pl
+ DĄBRÓWKA
ul. Elizy Orzeszkowej 9
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48 91 38 20 880
email: recepcja.dabrowka@u-kp.pl
+ KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ul. Szpitalna 14
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48 91 32 17 500
Czynna od 9:00 do 17:00
+ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
ul. Szpitalna 14
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48 91 38 21 149
email: sekretariat@u-kp.pl
+ DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU
ul. Szpitalna 14
72-400 Kamień Pomorski

Tel. +48 91 38 25 043
email: marketing@u-kp.pl

pfr

Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm", udzieloną przez PFR SA.

Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.