Egzoszkielet w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Egzoszkielet w rehabilitacji


Egzoszkielet ma za zadanie ponownie nauczyć pacjenta prawidłowych wzorców chodu, które – zapisane w pamięci robotów – są zbliżone do naturalnych. W czasie sesji egzoszkielet nakładany jest na ubranie pacjenta, a fizjoterapeuta dopasowuje jego parametry do ciała.

Egzoszkielet zasilany jest przez baterie i porusza stawami pacjenta za pomocą tzw. siłowników elektrycznych, ale to terapeuta inicjuje ruch za pomocą przycisku. Z czasem urządzenie konfigurowane jest tak, aby pacjent w większym stopniu pracował samodzielnie, co uczy organizm na nowo utraconych w wyniku urazu lub choroby funkcji.

Główną zaletą stosowania egzoszkieletu w rehabilitacji neurologicznej pacjentów jest możliwość ich pionizacji – osoby w egzoszkielecie za jego pomocą wstają i na nowo uczą się chodzić. Robot wspomaga odpowiednie stawianie stóp na ziemi, prawidłowe obciążanie obu kończyn dolnych, co przywraca funkcje nerwowo-mięśniowe.

Sesje z egzoszkieletem są całkowicie bezpieczne, dzięki stałemu monitorowaniu pracy pacjenta i modyfikacji obciążeń treningowych – tryby treningowe dostosowane są do stanu i późniejszych postępów pacjenta. Ponadto egzoszkielet dostarcza pacjentowi biofeedback, czyli informację zwrotną, czy ćwiczenia wykonywane są poprawnie i czy prawidłowo angażowana jest siła mięśniowa.

Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.