Badania diagnostyczne w Uzdrowisku Kamień Pomorski


Indywidualny program leczenia i rehabilitacji powstaje na podstawie szczegółowej diagnozy, którą dokonuje zespół lekarzy w oparciu o przeprowadzone badania oraz wyniki analiz laboratoryjnych.

Zachęcamy więc do skorzystania z szerokiej palety badań diagnostycznych i badań lekarskich. Wykonujemy je dla pacjentów, którzy nie są pensjonariuszami Uzdrowiska, a także dla kuracjuszy, którzy podczas turnusów chcą skorzystać z dodatkowej diagnostyki.

DIAGNOSTYKA

RODZAJ USŁUGI CZAS CENA
Badanie lekarskie – pierwsza wizyta 180,00 zł
Kolejne badanie lekarskie 150,00 zł
Konsultacja lekarska specjalistyczna 180,00 zł
Konsultacja lekarska specjalistyczna
– kwalifikacja do robotyki dla pacjentów ambulatoryjnych
380,00 zł
Wizyta fizjoterapeutyczna / badanie fizjoterapeutyczne 150,00 zł
EKG z opisem 55,00 zł
Echo serca 220,00 zł
Badanie Holterowskie 180,00 zł
Pomiar ciśnienia 5,00 zł
Pomiar cukru – glukometr 18,00 zł
Indywidualne spotkanie z psychologiem 120,00 zł
Badanie bezdechu sennego (Polisomnografia)
dla pacjentów nocujących w Uzdrowisku
720,00 zł
Badanie bezdechu sennego (Polisomnografia)
dla pacjentów ambulatoryjnych
820,00 zł
Badanie bezdechu sennego – badanie niepełne (Poligrafia)
dla pacjentów nocujących w Uzdrowisku
390,00 zł
Badanie bezdechu sennego – badanie niepełne (Poligrafia)
dla pacjentów ambulatoryjnych
490,00 zł
Próba wysiłkowa na bieżni 160,00 zł
Próba wysiłkowa na ergonometrze 110,00 zł
Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.