Indywidualny program leczenia i rehabilitacji powstaje na podstawie szczegółowej diagnozy, którą dokonuje zespół lekarzy w oparciu o przeprowadzone badania oraz wyniki analiz laboratoryjnych.

Zachęcamy więc do skorzystania z szerokiej palety badań diagnostycznych i badań lekarskich. Wykonujemy je dla pacjentów, którzy nie są pensjonariuszami Uzdrowiska, a także dla kuracjuszy, którzy podczas turnusów chcą skorzystać z dodatkowej diagnostyki.

DIAGNOSTYKA

RODZAJ USŁUGI CZAS CENA
Badanie lekarskie – pierwsza wizyta 220,00 zł
Kolejne badanie lekarskie 200,00 zł
Konsultacja lekarska specjalistyczna 220,00 zł
Kwalifikacja do robotyki dla pacjentów ambulatoryjnych 400,00 zł
Wizyta fizjoterapeutyczna / badanie fizjoterapeutyczne 170,00 zł
EKG z opisem 60,00 zł
Echo serca 220,00 zł
Badanie Holterowskie 199,00 zł
Iniekcje domięśniowe 33,00 zł
Iniekcje dożylne 46,00 zł
Iniekcje dostawowe 55,00 zł
Pobranie krwi 50,00 zł
Pomiar ciśnienia 20,00 zł
Pomiar cukru – glukometr 20,00 zł
Indywidualne spotkanie z psychologiem 220,00 zł
Poligraficzne badanie snu
dla pacjentów na pobycie w Uzdrowisku
380,00 zł
Poligraficzne badanie snu
dla pacjentów ambulatoryjnych (nocleg w cenie)
480,00 zł
Próba wysiłkowa na bieżni 175,00 zł
Próba wysiłkowa na ergonometrze 175,00 zł
Indywidualne spotkanie z neurologopedą (diagnoza) do 60 min. 220,00 zł
Indywidualne spotkanie z neurologopedą (terapia) do 30 min. 180,00 zł
Grupowa terapia z neurologopedą (3-4 osoby) do 60 min. 150,00 zł