Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobyty ze skierowaniem

REHABILITACJA LECZNICZA W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS


Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej oparta jest na założeniach kompleksowego oddziaływania procedurami diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjnymi i psychologicznymi oraz na szeroko prowadzonej edukacji zdrowotnej. Jej celem jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Jak otrzymać skierowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Podstawą skierowania jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS na wniosek lekarza prowadzącego leczenie. Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie. Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku pozytywnej decyzji o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS realizowana jest w schorzeniach UKŁADU KRĄŻENIA i NARZĄDU RUCHU.


Co zabrać ze sobą?

Wyjeżdżając na rehabilitację w ramach prewencji rentowej z ZUS należy pamiętać o zabraniu: skierowania na rehabilitację, wyników badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, dokumentu tożsamości, aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku ubiegania się o zwolnienie lekarskie – nr NIP zakładu pracy. Należy wziąć również stale przyjmowane leki na okres pobytu.

Pacjent powinien zabrać ze sobą również przydatne w czasie pobytu rzeczy osobiste, m.in. przybory toaletowe, strój gimnastyczny sportowy, strój kąpielowy, obuwie sportowe.


Koszty

Turnusy ZUS organizowane w sanatorium uzdrowiskowym Dąbrówka i trwają 24 dni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia i opłaty uzdrowiskowej oraz refunduje koszty przejazdu z/do miejsca zamieszkania do/z uzdrowiska.


Rodzaje pobytów w Uzdrowisku Kamień Pomorski

- Rehabilitacja schorzeń układu krążenia
- Rehabilitacja schorzeń narządu ruchuWięcej informacji:


tel. 91 38 25 043
tel. 91 38 25 044

oraz w Recepcjach obiektów:

DOJAZD DO UZDROWISKA

dojazd do uzdrowiska