Slider UKP - 3

Uzdrowisko Kamień Pomorski prowadzi rehabilitację pacjentów po udarze mózgu nakierowaną głównie na narząd ruchu, który w największym stopniu jest obciążony.


Pakiet: Rehabilitacja po udarze mózgu >>

Pakiet: rehabilitacja po udarze mózgu

Pakiet dedykowany osobom, u których udar mózgu doprowadził do uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, przekładających się na takie objawy, jak niedowłady kończyn czy problemy z poruszaniem. Rrehabilitacja, łącząca konwencjonalne ćwiczenia i zabiegi lecznicze z terapią robotyczną, to szansa na powrót do sprawności.


Uzdrowisko Kamień Pomorski prowadzi rehabilitację pacjentów po udarze mózgu nakierowaną głównie na narząd ruchu, który w największym stopniu jest obciążony.


Pakiet: rehabilitacja po udarze mózgu

Pakiet dedykowany osobom, u których udar mózgu doprowadził do uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, przekładających się na takie objawy, jak niedowłady kończyn czy problemy z poruszaniem. Rrehabilitacja, łącząca konwencjonalne ćwiczenia i zabiegi lecznicze z terapią robotyczną, to szansa na powrót do sprawności.

Co roku w Polsce ok. 80 tysięcy osób doznaje udaru mózgu. Najczęściej dotyka on osób po 60 roku życia, ale według statystyk zwiększa się również liczba młodych pacjentów, dla których konsekwencją udaru jest niemożność pracy zawodowej czy normalnego funkcjonowania jako członek rodziny i społeczności. Ratunkiem dla pacjentów, którzy przeżyli udar jest kompleksowa i indywidualna rehabilitacja, którą wdrożyć należy jak najszybciej po incydencie neurologicznym. Rehabilitacja po udarze dostępna jest w Uzdrowisku Kamień Pomorski.

Czy rehabilitacja po udarze jest potrzebna?

Rehabilitacja jest nieodłącznym procesem zdrowienia po udarze mózgu, z uwagi na powstałe ograniczenia funkcjonalne. Udary prowadzą bowiem zazwyczaj do trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, przekładających się następnie na specyficzne objawy: niedowłady kończyn czy problemy z poruszaniem się, a także problemy z uwagą i koncentracją, zaburzenia pamięci, mowy czy percepcji.

Rehabilitacja po udarze mózgu prywatnie

Uzdrowisko Kamień Pomorski prowadzi rehabilitację pacjentów po udarze mózgu nakierowaną głównie na narząd ruchu, który w największym stopniu jest obciążony. Wyróżnia ją stosowanie w procesie rehabilitacyjnym robotów, takich jak: egzoszkielet i lokomat, które wspierają konwencjonalne działania fizjoterapeutyczne.

Jak wybrać ośrodek rehabilitacji po udarze mózgu?

Prywatne ośrodki rehabilitacji po udarze coraz częściej posiadają nowoczesne roboty rehabilitacyjne, służące do terapii ruchowej. Jednak bardzo ważnym aspektem przy wyborze tego, gdzie na rehabilitację po udarze powinien udać się pacjent z niedowładem kończyn, jest doświadczenie w rehabilitacji z tymi robotami i poprawna kwalifikacja chorego.

W Uzdrowisku Kamień Pomorski w „Instytucie Badawczym Innowacyjnych Metod Rehabilitacji” przez ponad trzy lata prowadzony był program, którego celem było opracowanie najskuteczniejszej metody przywracania sprawności pacjentów za pomocą zaawansowanej robotyki oraz stworzenie standardów kwalifikowania tych pacjentów do rehabilitacji robotycznej. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji badań czyni uzdrowisko w Kamieniu Pomorskim jedną z najlepszych placówek z profesjonalnym i wykwalifikowanym zespołem lekarzy i fizjoterapeutów.

Instytut Badawczy >>

Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Osób po Urazach Rdzenia Kręgowego

Dowiesz się więcej o trzyletnim „Zaawansowanym programie rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych”. Poznaj historie naszych pacjentów i proces ich rehabilitacji.

Jak wygląda rehabilitacja po udarze mózgu w Uzdrowisku Kamień Pomorski?

– roboty w rehabilitacji poudarowej

Egzoszkielet i lokomat to innowacyjne urządzenia robotyczne, stosowane u pacjentów, którzy utracili całkowicie czy częściowo możliwość chodu lub mają zmniejszona sprawność kończyn dolnych. Roboty zapewniają wysoką intensywność terapii i jej powtarzalność. Stwarzają bezpieczne środowisko dla chorego bez ryzyka upadku.

Z badań, prowadzonych w Uzdrowisku Kamień Pomorski wynika, że działania fizjoterapeutyczne wsparte użyciem robotów są efektywniejsze i przynoszą lepsze rezultaty niż rehabilitacja bez użycia robotyki. Nawet u tych pacjentów, u których nie udało się uzyskać przywrócenia funkcji chodu, zauważona jest istotna poprawa, np. w układzie moczowym, zmniejszeniu zaburzeń oddychania czy tolerancji wysiłku fizycznego.

Zabiegi z wykorzystaniem robotów uzupełniane są dodatkowo klasycznymi działaniami fizjoterapeutycznymi i przyrodoleczniczymi.

– wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji

W terapii po udarze mózgu stosuje się również ćwiczenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, gdzie chory ma wykonywać określone zadania ruchowe. Wykorzystuje się tu koncepcję sprzężenia zwrotnego (biofeedback), czyli pacjent otrzymuje informację zwrotną, czy ruchy są one wykonywane poprawnie i czy prawidłowo angażuje siłę mięśniową. Atrakcyjna forma rehabilitacji, przypominająca grę komputerową, nie tylko stymuluje pacjenta, który bardziej angażuje się w ćwiczenia, ale także pozwala na stały monitoring jego rehabilitacji.

Rehabilitacja z egzoszkieletem
Rehabilitacja z egzoszkieletem
Rehabilitacja z lokomatem
Rehabilitacja z lokomatem
Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości
Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości

– zabiegi lecznicze po udarze mózgu

Elementem, który znacząco może ograniczyć możliwość prowadzenia rehabilitacji w sferze ruchowej jest spastyczność, czyli wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie niedowładnych, porażonych kończyn. Uzdrowisko Kamień Pomorski posiada w swojej ofercie różne metody i techniki pozwalające uporać się z tym problemem. Stosuje się tu takie zabiegi lecznicze, jak:

  • tonoliza
  • elektrostymulacja
  • krioterapia miejscowa
  • ciepłolecznictwo
  • masaże

Na stan pacjenta po udarze mózgu korzystnie wpływają również zabiegi balneoterapii i hydroterapii, czyli np. kąpiele solankowe, kwasowęglowe, masaże wirowe kończyn. W trakcie procesu rehabilitacyjnego w Uzdrowisku Kamień Pomorski wykorzystuje się surowce naturalne: solankę i borowinę, stosowaną do okładów i zawijań.

– ćwiczenia po udarze mózgu

Podczas rehabilitacji w Kamieniu Pomorskim pacjentowi po udarze zalecane są ćwiczenia metodą PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation). Metoda ta stymuluje receptory ruchu oraz pozycji ciała, umożliwiając utworzenie nowego wzorca ruchowego i stopniowe przywracanie sprawności.

Dodatkowo pacjent ćwiczy indywidualnie z fizjoterapeutą. Proponowane są np.:

  • ćwiczenia czynne w odciążaniu,
  • ćwiczenia koordynacji ruchowej,
  • ćwiczenia sprawności manualnej.

W usprawnieniu czynnościowo-ruchowym pacjentowi pomagają zabiegi z zakresu kinezyterapii, w tym ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym oraz ćwiczenia w basenie, rozluźniające mięśnie i zmniejszające ból. Do zalet ćwiczeń w wodzie należy dodać korzyści dla zdrowia płynące z kąpieli w solance. Basen w Uzdrowisku Kamień Pomorski jest bowiem zasilany solanką, pochodzącą z własnego ujęcia.

Bardzo istotne jest wszystkie ćwiczenia były spersonalizowane, bo każdy przypadek udaru mózgu i konsekwencji dla organizmu jest inny.

Ćwiczenia z fizjoterapeutą
Ćwiczenia z fizjoterapeutą
Ćwiczenia z fizjoterapeutą
Ćwiczenia z fizjoterapeutą
Sala rehabilitacyjna

Udar mózgu – rehabilitacja indywidualna i kompleksowa

Indywidualne podejście do każdego pacjenta, jakie zapewniają specjaliści z Kamienia Pomorskiego, odgrywa ogromną rolę w całym procesie rehabilitacyjnym. Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie planuje się rehabilitację i stawia cele terapeutyczne. W proces rehabilitacji po udarze zaangażowany jest zespół terapeutyczny, który stale wymienia się informacjami. Chodzi o wdrażanie najbardziej skutecznych i najlepiej tolerowanych metod rehabilitacji, uwzględniających dynamicznie zmieniający się stan chorego.

Rehabilitacja w Uzdrowisku Kamień Pomorski dysponuje kompleksowymi metodami leczniczymi, z uwagi na doświadczenie w prowadzeniu programów rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, narządu ruchu czy ogólnoustrojowej. Zwraca się więc tu uwagę nie tylko na aspekt sprawności ruchowej, ale także na inne problemy, z którymi mierzą się pacjenci po udarze mózgu, np. z afazją czy innymi zaburzeniami logopedycznymi.

Jak żyć po udarze mózgu?

Bardzo ważne w rehabilitacji jest także nastawienie pacjenta, który często po udarze boryka się z obniżonym nastrojem czy zaburzeniami depresyjnymi. Pomocne okazują się konsultacje z psychologiem, a także edukacja zdrowotna „Jak radzić sobie z niepełnosprawnością?”. Duże znaczenie dla poprawy samopoczucia psychicznego mają widoczne efekty rehabilitacji czy pionizacja w czasie sesji z robotami tych pacjentów, którzy dotychczas poruszali się na wózku inwalidzkim.

Sprawdź – rehabilitacja po udarze mózgu: cennik

Zobacz także

Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego ma na celu przywrócenie niezależności funkcjonalnej, poprawę jakości życia oraz odzyskanie umiejętności planowania i wykonywania ruchu, głównie chodu. Specjalizuje się w tym Uzdrowisko Kamień, które, jako jedna z niewielu placówek w Polsce, oprócz terapii konwencjonalnej stosuje innowacyjne roboty do reedukacji chodu, pozwalające pacjentom niechodzących ponownie stanąć na własnych nogach.

Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Schorzenia typu udary mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, przekładających się następnie na specyficzne objawy. U takich pacjentów zauważyć można niedowłady kończyn czy problemy z poruszaniem się. Ratunkiem dla chorego z całkowitą bądź częściową niezdolnością do wykonywania ruchów jest jak najszybciej rozpoczęta i kompleksowa rehabilitacja neurologiczna.

Rehabilitacja kardiologiczna w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Rehabilitacja kardiologiczna przeznaczona jest dla osób zmagających się z chorobami serca, a także należących do grupy ryzyka nimi zagrożonych. Uzdrowisko Kamień Pomorski prowadzi skuteczny program rehabilitacyjny, mający na celu poprawę jakości życia pacjentów po incydentach kardiologicznych oraz działania profilaktyczne, ograniczające rozwój chorób układu krążenia.