Pobyt NFZ ze skierowaniem


Narodowy Fundusz Zdrowia pobyty ze skierowaniem


LECZENIE UZDROWISKOWE


Leczenie uzdrowiskowe, jako świadczenie gwarantowane, przysługuje osobom ubezpieczonym, jednak nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Prowadzone jest ono w szpitalach i sanatoriach położonych na terenie uzdrowisk z wykorzystaniem właściwości naturalnych surowców leczniczych, klimatu oraz z udziałem zabiegów z zakresu fizjoterapii.


Jak otrzymać skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia?

Skierowanie do sanatorium może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań przesyłane jest do macierzystego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i weryfikowane przez lekarza balneologii i medycyny fizykalnej. Fundusz określa rodzaj leczenia, zakład lecznictwa uzdrowiskowego oraz termin rozpoczęcia i czas trwania kuracji zgodnie z zawartymi umowami. Skierowanie musi zostać potwierdzone ubezpieczonemu na 14 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. Okres oczekiwania na realizację skierowania zależy od oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz finansuje wyłącznie leczenia (zabiegi) stanowiące podstawę skierowania, tj. związanych z podstawową jednostką chorobową.


Co zabrać ze sobą?

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy pamiętać o zabraniu ze sobą: skierowania potwierdzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dowodu osobistego oraz aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba wziąć również wszystkie dokumenty medyczne oraz leki na cały okres pobytu.

Pacjent powinien zabrać ze sobą również przydatne w czasie pobytu rzeczy osobiste, m.in. przybory toaletowe, strój gimnastyczny sportowy, strój kąpielowy, obuwie sportowe.


Koszty

Turnus trwa od 21 do 28 dni w zależności od rodzaju skierowania. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa całkowite koszty leczenia i część opłat pobytu. Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium i z powrotem, na miejscu uiszcza opłatę klimatyczną oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania. Kuracjusze zobowiązani są również do uregulowania opłaty uzdrowiskowej zgodnie z Uchwałami lokalnych Urzędów Miast.


Rodzaje pobytów w Uzdrowisku Kamień Pomorski

- Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne
- Uzdrowiskowe leczenie szpitalne
- Uzdrowiskowa rehabilitacja w Szpitalu Uzdrowiskowym




REHABILITACJA LECZNICZA


Rehabilitacja lecznicza jest świadczeniem gwarantowanych przeznaczonym dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.


Jak otrzymać skierowanie?

Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w oparciu o skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia po weryfikacji dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta.


Co zabrać ze sobą?

Wyjeżdżając na rehabilitację należy pamiętać o zabraniu ze sobą: skierowania potwierdzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dowodu osobistego oraz aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba wziąć również wszystkie dokumenty medyczne oraz leki na cały okres pobytu.

Pacjent powinien zabrać ze sobą również przydatne w czasie pobytu rzeczy osobiste, m.in. przybory toaletowe, strój gimnastyczny sportowy, strój kąpielowy, obuwie sportowe.


Koszty

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa całkowite koszty leczenia i pobytu. Pacjent ponosi jednak koszty przejazdu do szpitala i z powrotem.


Rodzaje pobytów w Uzdrowisku Kamień Pomorski

- Rehabiltacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych



Więcej informacji:


tel. 91 38 25 043
tel. 91 38 25 044

oraz w Recepcjach obiektów:
nfz

DOJAZD DO UZDROWISKA

dojazd do uzdrowiska
Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.