Lokomat w rehabilitacji


Kolejnym robotem wspomagającym naukę chodu z możliwością pionizacji jest lokomat. W przeciwieństwie do egzoszkieletu, jest to jednak urządzenie stacjonarne. Składa się z ortez, które są przymocowywane do pacjenta i dopasowane do jego wzrostu i anatomicznej budowy, bieżni funkcjonalnie połączonej z systemem odciążania oraz z systemu operacyjnego, który steruje całym urządzeniem.

W czasie treningu pacjent samodzielnie wykonuje ruch, zgodnie z prawidłowym wzorcem chodu zakodowanym w systemie operacyjnym. Prędkość chodu, zakresy ruchów w stawie oraz zakres odciążenia są dobierane indywidualnie do pacjenta.

Lokomat wykorzystywany jest w rehabilitacji neurologicznej u osób po udarach mózgu, po urazach rdzenia kręgowego i mózgu (na skutek wypadków), ze stwardnieniem rozsianym oraz z porażeniem mózgowym.