badania naukowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


ul. Wojska Polskiego 2, 72-400 Kamień Pomorski

tel. +48 91 38 25 043

e-mail: rezerwacja@u-kp.pl

Badania naukowe w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Rehabilitacji osób po urazach rdzenia kręgowego to unikatowy w Polsce projekt, który Uzdrowisko Kamień Pomorski rozpoczęło w 2017 r. Od tego czasu w nowoczesnym ośrodku rehabilitacyjnym prowadzone są tu badania naukowe, których celem jest opracowanie najskuteczniejszej metody rehabilitacji pacjentów, którzy w wyniku urazu rdzenia kręgowego utracili całkowicie lub częściowo możliwość chodu.


!
  • Aktywny program badawczy
!

OCENA SKUTECZNOŚCI METOKARBAMOLU W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI U OSÓB Z URAZEM RDZENIA KRĘGOWEGO

projekt badawczy z udziałem pacjentów

Zespół Badawczy Uzdrowiska Kamień Pomorski zaprasza pacjentów po przebytym urazie rdzenia kręgowego, którzy zmagają się ze spastyką mięśni do udziału w nowym projekcie.


Szczegóły programu

PROGRAM ZAKOŃCZONY


ZAAWANSOWANY PROGRAM REHABILITACJI PACJENTÓW PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ROBOTÓW REHABILITACYJNYCH

projekt badawczy z udziałem pacjentów

Z ponad trzyletnich badań wynika, że terapia z użyciem robotów, prowadzona jako terapia dodana do konwencjonalnej, jest efektywniejsza i przynosi lepsze rezultaty niż rehabilitacja bez użycia robotyki.


Szczegóły programu

„Ten instytut to wielka szansa… jest potrzebny nam wszystkim”

prof. dr hab. n. med. Beata Tarnacka, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Specjalistyczne programy rehabilitacyjne z zastosowaniem robotów

Instytut „Uzdrowiska Kamień Pomorski” to unikatowa na skalę europejską placówka naukowo-badawcza i rehabilitacyjna. Zajmuje powierzchnię 1000 m2, na której znajdują się gabinety do badań, sale do ćwiczeń i wykonywania różnego rodzajów zabiegów fizjoterapeutycznych, fizykoterapeutycznych i balneologicznych. W ośrodku znajduje się też specjalny tor do nauki chodu, gdzie odbywają się ćwiczenia przy wykorzystaniu egzoszkieletu, bowiem prowadzona tu rehabilitacja konwencjonalna łączona jest z terapią z zastosowaniem najnowszej generacji urządzeń robotycznych.

Roboty rehabilitacyjne

Roboty stosowane w rehabilitacji w Uzdrowisku Kamień Pomorski w dużym skrócie można podzielić je na stacjonarne roboty, np. lokomat) oraz urządzenia typu overground walking systems czyli egzoszkielety, inaczej ubieralne urządzenia umożliwiające chód w tym urządzeniu.

Coraz więcej ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce posiada tego typu urządzenia. Jednak bardzo ważnym aspektem jest doświadczenie w rehabilitacji z tymi pacjentami i poprawna kwalifikacja chorego.

Poznaj historie naszych Pacjentów

Monika
Walka o życie

Pani Monika, która przeszła udar niedokrwienny z czterokończynowym, głębokim porażeniem, opowiedziała o swojej walce o zdrowie w Dzień Dobry TVN.

Tomasz
„Wrócę do lotnictwa.”

Jeden z najbardziej utalentowanych polskich pilotów w Dzień Dobry TVN opowiedział o wypadku i rehabilitacji po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

Basia
Krok za krokiem

Reportaż Cezarego Gałka z Radia Zachód o pani Basi, która po latach postanowiła wstać z inwalidzkiego wózka i zrobić pierwsze samodzielne kroki.

Media o nas

tvp3

Innowacyjne metody rehabilitacji


To pierwsze takie miejsce w Polsce. Specjaliści chcą przy zastosowaniu robotyki i klasycznej fizykoterapii sprawdzić, czy są szanse, by chorzy stanęli kiedyś na nogi.


dziennik

Otwarto pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacji dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym


Placówka wyposażona jest w najnowszej generacji sprzęt medyczny, w tym m.in. roboty egzoszkielety oraz lokomat.


nasze zdroje

Twardzielka


Po wielu latach poszukiwania sponsorów, Barbara Matusiak wreszcie dopięła swego: w Uzdrowisku Kamień Pomorski uczy się chodu z pomocą lokomatu.


Poznaj naszą ofertę komercyjną

Korzystając z naszego doświadczenia, jakie zdobyliśmy podczas realizacji badań w Instytucie, kontynuujemy pomoc pacjentom, oferując specjalistyczną, kompleksową rehabilitację, usprawniającą wszystkie zaburzone funkcje i pozwalającą osiągnąć cel terapeutyczny, którym jest jak najpełniejszy powrót chorego do aktywności społecznej i zawodowej, czy też samodzielnej egzystencji.

Podczas leczenia w kamieńskim ośrodku zwracamy uwagę nie tylko na aspekt sprawności ruchowej, ale również na inne problemy z jakimi zmagają się pacjenci po urazie rdzenia kręgowego, jak np.: problemy urologiczne, zaburzenia w sferze życia seksualnego, zaburzenia oddychania w czasie snu. Celem kompleksowej rehabilitacji jest również nauczyć osobę niepełnosprawną, jak radzić sobie z podstawowymi czynnościami życiowymi, np. pod prysznicem, na basenie czy w samochodzie.

rehabilitacja w uzdrowisku


po endoprotezie po złamaniach po udarze bólu kręgosłupa