Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Rehabilitacji


Instytut Badawczy Innowacyjnych metod rehabilitacji
Osób po Urazach Rdzenia Kręgowego

W Instytucie Badawczym Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Osób po Urazach Rdzenia Kręgowego prowadzone były badania nad skutecznymi metodami rehabilitacji z wykorzystaniem robotów oraz klasycznych zabiegów, w tym także balneologicznych, a zdobyte doświadczenia od razu wykorzystywane były u pacjentów.

Celem badań i naszą misją było opracowanie najskuteczniejszej metody przywracania sprawności pacjentów po urazie rdzenia za pomocą zaawansowanej robotyki.

W odzyskaniu sprawności pacjentom na co dzień pomagał doświadczony zespół specjalistów z zakresu rehabilitacji: profesorowie uniwersytetów, konsultanci międzynarodowi, lekarze, fizjoterapeuci.

Podczas realizacji projektu badawczego Instytut Badawczy współpracował z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Skontaktuj się z nami


Instytut Badawczy
Innowacyjnych Metod Rehabilitacji
ul. Wojska Polskiego 2
72-400 Kamień Pomorski

tel. +48 91 38 25 043
e-mail: rezerwacja@u-kp.plZ ponad trzyletnich badań w Instytucie Badawczym wynika, że terapia z użyciem robotów, prowadzona jako terapia dodana do konwencjonalnej, jest efektywniejsza i przynosi lepsze rezultaty niż rehabilitacja bez użycia robotyki.


Korzystając z naszego doświadczenia, kontynuujemy pomoc pacjentom, oferując specjalistyczną, kompleksową rehabilitację, usprawniającą wszystkie zaburzone funkcje i pozwalającą osiągnąć cel terapeutyczny, którym jest jak najpełniejszy powrót chorego do aktywności społecznej i zawodowej, czy też samodzielnej egzystencji.

Poznaj naszą ofertę komercyjną

Poznaj historie naszych Pacjentów


Media o nas

tvp3

Innowacyjne metody rehabilitacji

To pierwsze takie miejsce w Polsce. Specjaliści chcą przy zastosowaniu robotyki i klasycznej fizykoterapii sprawdzić, czy są szanse, by chorzy stanęli kiedyś na nogi.


echo

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po urazach rdzenia kręgowego uznanym i prestiżowym ośrodkiem nie tylko w Polsce.


dziennik

Otwarto pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacji dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym

Placówka wyposażona jest w najnowszej generacji sprzęt medyczny, w tym m.in. roboty egzoszkielety oraz lokomat.


nasze zdroje

Twardzielka

Po wielu latach poszukiwania sponsorów, Barbara Matusiak wreszcie dopięła swego: w Uzdrowisku Kamień Pomorski uczy się chodu z pomocą lokomatu.


"Ten instytut to wielka szansa... jest potrzebny nam wszystkim"


prof. dr hab. n. med. Beata Tarnacka, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

O badaniach

Instytut Badawczy Uzdrowiska Kamień Pomorski prowadził badania naukowe nt.: „Zaawansowany program rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych". Celem badań było wypracowanie najlepszych schematów postępowania u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego oraz stworzenie standardów kwalifikowania tych pacjentów do rehabilitacji z użyciem robotyki.

Prace badawcze trwały od 2018 roku i były współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zespołem naukowym kierowała prof. dr hab. n. med. Beata Tarnacka, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ciągu trzech lat przebadano około 180 pacjentów. Do badania kwalifikowani byli chorzy w wieku od 14 do 70 roku życia, którzy doznali urazu rdzenia kręgowego , w okresie od 6 tygodni do 2 lat po urazie i mieli zachowaną przynajmniej częściową funkcję kończyn górnych.

Zakwalifikowani do badania pacjenci, podczas 6 tygodniowego procesu rehabilitacji poddani byli wielodyscyplinarnym badaniom, w tym ocenie neurologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej, urologicznej, internistycznej, psychologicznej. Badania lekarskie rozszerzone zostały o diagnostykę, np.: badanie EMG, badanie siły mięśniowej, badanie urodynamiczne, ocena zaburzeń snu.

Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.