Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Rehabilitacji


Instytut Badawczy Innowacyjnych metod rehabilitacji
Osób po Urazach Rdzenia Kręgowego

W Instytucie Badawczym Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Osób po Urazach Rdzenia Kręgowego prowadzone były badania nad skutecznymi metodami rehabilitacji z wykorzystaniem robotów oraz klasycznych zabiegów, w tym także balneologicznych, a zdobyte doświadczenia od razu wykorzystywane były u pacjentów.

Celem badań i naszą misją było opracowanie najskuteczniejszej metody przywracania sprawności pacjentów po urazie rdzenia za pomocą zaawansowanej robotyki.

W odzyskaniu sprawności pacjentom na co dzień pomagał doświadczony zespół specjalistów z zakresu rehabilitacji: profesorowie uniwersytetów, konsultanci międzynarodowi, lekarze, fizjoterapeuci.

Podczas realizacji projektu badawczego Instytut Badawczy współpracował z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Skontaktuj się z nami


Instytut Badawczy
Innowacyjnych Metod Rehabilitacji
ul. Wojska Polskiego 2
72-400 Kamień Pomorski

tel. +48 91 38 25 043
e-mail: rezerwacja@u-kp.plZ ponad trzyletnich badań w Instytucie Badawczym wynika, że terapia z użyciem robotów, prowadzona jako terapia dodana do konwencjonalnej, jest efektywniejsza i przynosi lepsze rezultaty niż rehabilitacja bez użycia robotyki.


Korzystając z naszego doświadczenia, kontynuujemy pomoc pacjentom, oferując specjalistyczną, kompleksową rehabilitację, usprawniającą wszystkie zaburzone funkcje i pozwalającą osiągnąć cel terapeutyczny, którym jest jak najpełniejszy powrót chorego do aktywności społecznej i zawodowej, czy też samodzielnej egzystencji.

Poznaj naszą ofertę komercyjną

Poznaj historie naszych Pacjentów


Media o nas

tvp3

Innowacyjne metody rehabilitacji

To pierwsze takie miejsce w Polsce. Specjaliści chcą przy zastosowaniu robotyki i klasycznej fizykoterapii sprawdzić, czy są szanse, by chorzy stanęli kiedyś na nogi.


echo

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po urazach rdzenia kręgowego uznanym i prestiżowym ośrodkiem nie tylko w Polsce.


dziennik

Otwarto pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacji dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym

Placówka wyposażona jest w najnowszej generacji sprzęt medyczny, w tym m.in. roboty egzoszkielety oraz lokomat.


nasze zdroje

Twardzielka

Po wielu latach poszukiwania sponsorów, Barbara Matusiak wreszcie dopięła swego: w Uzdrowisku Kamień Pomorski uczy się chodu z pomocą lokomatu.


"Ten instytut to wielka szansa... jest potrzebny nam wszystkim"


prof. dr hab. n. med. Beata Tarnacka, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

O badaniach

Instytut Badawczy Uzdrowiska Kamień Pomorski prowadził badania naukowe nt.: „Zaawansowany program rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych". Celem badań było wypracowanie najlepszych schematów postępowania u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego oraz stworzenie standardów kwalifikowania tych pacjentów do rehabilitacji z użyciem robotyki.

Prace badawcze trwały od 2018 roku i były współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zespołem naukowym kierowała prof. dr hab. n. med. Beata Tarnacka, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ciągu trzech lat przebadano około 180 pacjentów. Do badania kwalifikowani byli chorzy w wieku od 14 do 70 roku życia, którzy doznali urazu rdzenia kręgowego , w okresie od 6 tygodni do 2 lat po urazie i mieli zachowaną przynajmniej częściową funkcję kończyn górnych.

Zakwalifikowani do badania pacjenci, podczas 6 tygodniowego procesu rehabilitacji poddani byli wielodyscyplinarnym badaniom, w tym ocenie neurologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej, urologicznej, internistycznej, psychologicznej. Badania lekarskie rozszerzone zostały o diagnostykę, np.: badanie EMG, badanie siły mięśniowej, badanie urodynamiczne, ocena zaburzeń snu.

wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.