PROJEKT BADAWCZY z udziałem pacjentów:

„Zaawansowany program rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych”


Badania nad skutecznymi metodami rehabilitacji

W Instytucie Badawczym Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Osób po Urazach Rdzenia Kręgowego prowadzone były badania nad skutecznymi metodami rehabilitacji z wykorzystaniem robotów oraz klasycznych zabiegów, w tym także balneologicznych, a zdobyte doświadczenia od razu wykorzystywane były u pacjentów.

Celem badań i naszą misją było opracowanie najskuteczniejszej metody przywracania sprawności pacjentów po urazie rdzenia za pomocą zaawansowanej robotyki.

W odzyskaniu sprawności pacjentom na co dzień pomagał doświadczony zespół specjalistów z zakresu rehabilitacji: profesorowie uniwersytetów, konsultanci międzynarodowi, lekarze, fizjoterapeuci.

Podczas realizacji projektu badawczego Instytut Badawczy współpracował z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Prace badawcze trwały od 2018 roku i były współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zespołem naukowym kierowała prof. dr hab. n. med. Beata Tarnacka, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Z ponad trzyletnich badań w Instytucie Badawczym „Uzdrowiska Kamień Pomorski” wynika, że terapia z użyciem robotów, prowadzona jako terapia dodana do konwencjonalnej, jest efektywniejsza i przynosi lepsze rezultaty niż rehabilitacja bez użycia robotyki.

Pacjenci z urazem rdzenia kręgowego

W ciągu trzech lat przebadano około 180 pacjentów. Do badania kwalifikowani byli chorzy w wieku od 14 do 70 roku życia, którzy doznali urazu rdzenia kręgowego , w okresie od 6 tygodni do 2 lat po urazie i mieli zachowaną przynajmniej częściową funkcję kończyn górnych.

Zakwalifikowani do badania pacjenci, podczas 6 tygodniowego procesu rehabilitacji poddani byli wielodyscyplinarnym badaniom, w tym ocenie neurologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej, urologicznej, internistycznej, psychologicznej. Badania lekarskie rozszerzone zostały o diagnostykę, np.: badanie EMG, badanie siły mięśniowej, badanie urodynamiczne, ocena zaburzeń snu.

MEDIA O NAS

fizjoterapia dziennik tvp3 dziennik
Rehabilitacji urazów rdzenia kręgowego z użyciem systemów robotycznych

Artykuł medyczny prof. dr hab. n. med. Beaty Tarnackiej, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Rehabilitacja z użyciem robotów w „Uzdrowisku Kamień Pomorski” szansą dla pacjentów po urazie rdzenia kręgowego

Wnioski z ponad trzyletnich badań naukowych w Uzdrowisku Kamień Pomorski.


Innowacyjne metody rehabilitacji

To pierwsze takie miejsce w Polsce. Specjaliści chcą przy zastosowaniu robotyki i klasycznej fizykoterapii sprawdzić, czy są szanse, by chorzy stanęli kiedyś na nogi.


Otwarto pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacji dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym

Placówka wyposażona jest w najnowszej generacji sprzęt medyczny, w tym m.in. roboty egzoszkielety oraz lokomat.


Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Rehabilitacji

Robotyka

Znacznie szybsze efekty rehabilitacji dzięki zastosowaniu robotów w procesie leczenia ( lokomat i egzoszkielet).

Zespół specjalistów

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji badań czyni Uzdrowisko Kamień Pomorski jedną z najlepszych placówek z profesjonalnym i wykwalifikowanym zespołem lekarzy i fizjoterapeutów.

Opieka 24/7

Pacjenci znajdują się pod opieką medyczną 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.

Baza noclegowa

Przystosowana do osób poruszających się na wózkach. Komfortowe pokoje z dostępem do basenu solankowego oraz strefy SPA.Poznaj naszą ofertę komercyjną

Korzystając z naszego doświadczenia, jakie zdobyliśmy podczas realizacji badań w Instytucie, kontynuujemy pomoc pacjentom, oferując specjalistyczną, kompleksową rehabilitację, usprawniającą wszystkie zaburzone funkcje i pozwalającą osiągnąć cel terapeutyczny, którym jest jak najpełniejszy powrót chorego do aktywności społecznej i zawodowej, czy też samodzielnej egzystencji.

Podczas leczenia w kamieńskim ośrodku zwracamy uwagę nie tylko na aspekt sprawności ruchowej, ale również na inne problemy z jakimi zmagają się pacjenci po urazie rdzenia kręgowego, jak np.: problemy urologiczne, zaburzenia w sferze życia seksualnego, zaburzenia oddychania w czasie snu. Celem kompleksowej rehabilitacji jest również nauczyć osobę niepełnosprawną, jak radzić sobie z podstawowymi czynnościami życiowymi, np. pod prysznicem, na basenie czy w samochodzie.

rehabilitacja w uzdrowisku


po endoprotezie po złamaniach po udarze bólu kręgosłupa

Instytut Badawczy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


ul. Wojska Polskiego 2, 72-400 Kamień Pomorski

tel. +48 91 38 25 043

e-mail: rezerwacja@u-kp.pl