Pakiet: Rehabilitacja po udarze mózgu

REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU


Pakiet dedykowany osobom, u których udar mózgu doprowadził do uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, przekładających się na takie objawy, jak niedowłady kończyn czy problemy z poruszaniem. Innowacyjna rehabilitacja pacjentów w Uzdrowisku Kamień Pomorski, łącząca konwencjonalne ćwiczenia z fizjoterapeutą i tradycyjne zabiegi lecznicze z rehabilitacją chodu z użyciem robotów (egzoszkielet, lokomat), to szansa na powrót do sprawności. Program rehabilitacyjny, nakierowany głównie na narząd ruchu, przywraca siłę mięśniową i funkcję stawu oraz ma na celu poprawę koordynacji ruchowej. Jest kompleksowy i indywidualny, dostosowany do konkretnych skutków udaru, dolegliwości oraz do stanu ogólnego pacjenta i jego wydolności fizycznej.

Pakiet adresowany do osób samodzielnych w codziennych czynnościach.

– Co nas wyróżnia? –

W terapii pacjentów korzystamy z doświadczeń, jakie zdobyliśmy współpracując z naukowcami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas realizacji badań nad skutecznymi metodami rehabilitacji z wykorzystaniem robotów oraz klasycznych zabiegów.

Dowiedz się więcej o programie badawczym i poznaj historie naszych pacjentów.

WARIANT I

Rehabilitacja specjalistyczna
Z ROBOTYKĄ

nauka chodu z robotem, 3 zabiegi dziennie, ćwiczenia indywidualne

Doba od 560 zł/os.


Rehabilitacja z zastosowaniem lokomatu

WARIANT II

Rehabilitacja specjalistyczna
BEZ ROBOTYKI

3 zabiegi dziennie, ćwiczenia indywidualne

Doba od 395 zł/os.


Wirtualna rzeczywistośc w rehabilitacji

WARIANT III

Rehabilitacja2 zabiegi dziennie, ćwiczenia indywidualne

Doba od 335 zł/os.


Ćwiczenia w rehabilitacji

Usługi pozapakietowe (dodatkowo płatne):

  • konsultacja i sesje neurologopedyczne
  • dodatkowa porada lekarska
  • dodatkowe zabiegi pielęgniarskie
  • dodatkowe zabiegi i masaże
  • konsultacja psychologa
  • animacja czasu wolnego (wystawy, wycieczki, koncerty, kawiarnia)
  • kosmetyki uzdrowiskowe i pamiątki uzdrowiskowe
  • wypożyczalnia rowerów (dla opiekuna)
>>Sprawdź, jak wygląda rehabilitacja po urazie mózgu w Uzdrowisku
Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.