Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu w Uzdrowisku Kamień Pomorski Spółka Akcyjna


Szanowni Państwo.


Osobom głuchym i głuchoniemym zapewniamy pomoc tłumaczy:

  • PJM (polskiego języka migowego),
  • SJM (systemu językowo-migowego),
  • SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy tłumacza PJM albo SJM, albo SKOGN, to daj nam znać co najmniej 3 dni przed swoją wizytą. Podaj obiekt, termin, który Ci odpowiada i metodę komunikacji (PJM, SJM albo SKOGN). Znajdziemy tłumacza i umówimy Cię na spotkanie. Jeśli żaden tłumacz nie będzie dostępny w terminie, który wybrałeś, zaproponujemy Ci inny termin.


Jak zgłosić, że potrzebujesz tłumacza podczas wizyty w Uzdrowisku?

  1. Napisz do nas e-mail pod adres: sekreteriat@u-kp.pl
  2. W temacie wpisz słowo „tłumacz”, metodę komunikacji i termin, który Ci odpowiada:
    np. „Tłumacz PJM 01.11.2022”.
  3. Wypełnij i prześlij formularz kontaktowy zapytania ogólnego na naszej stronie internetowej.

albo

poproś kogoś zaufanego, aby zadzwonił w Twojej sprawie do Uzdrowiska:
tel. 91 3821 149 od poniedziałku do piątku 08.00–15.00. Możesz także przyjść z zaufaną osobą, która pomoże Ci w komunikacji z nami. Ta osoba musi być w wieku najmniej 16 lat.


Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS


Jak otrzymać skierowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Podstawą skierowania jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS na wniosek lekarza prowadzącego leczenie. Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie. Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku pozytywnej decyzji o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS realizowana jest w schorzeniach układu krążenia i narządu ruchu.


Co zabrać ze sobą do Uzdrowiska?

Wyjeżdżając na rehabilitację w ramach prewencji rentowej z ZUS należy pamiętać o zabraniu: skierowania na rehabilitację, wyników badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, dokumentu tożsamości, aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku ubiegania się o zwolnienie lekarskie – nr NIP zakładu pracy. Należy wziąć również stale przyjmowane leki na okres pobytu.

Pacjent powinien zabrać ze sobą również przydatne w czasie pobytu rzeczy osobiste, m.in. przybory toaletowe, strój gimnastyczny sportowy, strój kąpielowy, obuwie sportowe.


Koszty rehabilitacji leczniczej ZUS

Turnusy ZUS organizowane w sanatorium uzdrowiskowym Dąbrówka i trwają 24 dni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia i opłaty uzdrowiskowej oraz refunduje koszty przejazdu z/do miejsca zamieszkania do/z uzdrowiska.


Rodzaje pobytów w Uzdrowisku Kamień Pomorski

  • Rehabilitacja schorzeń układu krążenia
  • Rehabilitacja schorzeń narządu ruchu

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy serdecznie do naszego Uzdrowiska!