Zapytanie ofertowe: demontaż niecki basenowej

„Uzdrowisko Kamień Pomorski” SA zaprasza do złożenia oferty na odzysk złomu (demontaż+zakup) znajdującego się w budynku byłego basenu solankowego przy ul. Wojska Polskiego w Kamieniu Pomorskim.

„Uzdrowisko Kamień Pomorski” SA zaprasza do złożenia oferty na odzysk złomu (demontaż+zakup) znajdującego się w budynku byłego basenu solankowego przy ul. Wojska Polskiego w Kamieniu Pomorskim.

Termin składania ofert – do 31.03.2022 do godz. 11:00, w sekretariacie Uzdrowiska przy u. Szpitalnej 14 w Kamieniu Pomorskim – dopuszcza się ofertę złożoną drogą elektroniczną, przesłaną pod adres: sekretariat@u-kp.pl.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."