Zapytanie ofertowe: dokumentacja techniczna przebudowy otworów drzwiowych

„Uzdrowisko Kamień Pomorski” SA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n. „Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy otworów drzwiowych w 6 pomieszczeniach przyziemia, parteru i I piętra w Sanatorium Uzdrowiskowym „Chrobry” przy ul. Bankowej 2 w Kamieniu Pomorskim.

„Uzdrowisko Kamień Pomorski” SA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n. „Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy otworów drzwiowych w 6 pomieszczeniach przyziemia, parteru i I piętra w Sanatorium Uzdrowiskowym „Chrobry” przy ul. Bankowej 2 w Kamieniu Pomorskim.

Termin składania ofert – do 04.04.2022 do godz. 11:00, w sekretariacie Uzdrowiska przy u. Szpitalnej 14 w Kamieniu Pomorskim – dopuszcza się ofertę złożoną drogą elektroniczną, przesłaną pod adres: sekretariat@u-kp.pl.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."