Dołącz do programu innowacyjnej rehabilitacji osób po urazie rdzenia

rehabilitacja po urazie rdzenia

W związku z wydłużeniem badań naukowych do końca stycznia 2022 roku, zapraszamy pacjentów po urazie rdzenia kręgowego na specjalistyczną rehabilitację z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych: egzoszkieletu i lokomatu.

W Uzdrowisku Kamień Pomorski w Instytucie Badawczym Innowacyjnych Metod Rehabilitacji już od trzech lat prowadzimy badania nad robotyczną rehabilitacją. Pacjenci, zakwalifikowani do programu Instytutu, przechodzą cykl kompleksowych badań, w tym poddani są ocenie neurologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej, urologicznej, internistycznej, psychologicznej oraz diagnostyce. Na podstawie badań lekarskich dobierana jest indywidualna terapia rehabilitacyjna, w skład której wchodzą ćwiczenia metodą PNF, zabiegi i ćwiczenia z fizjoterapeutą, dobrane do możliwości pacjenta oraz ćwiczenia z wykorzystaniem innowacyjnej robotyki.

Z dotychczasowych badań, prowadzonych w Instytucie Badawczym Uzdrowiska Kamień Pomorski wynika, że terapia z użyciem robotów jest efektywniejsza i przynosi lepsze rezultaty niż rehabilitacja bez użycia robotyki.

Konsekwencją urazu rdzenia kręgowego nie jest tylko trudność w chodzeniu i poruszaniu się, pacjenci borykają się z wieloma innymi problemami zdrowotnymi. Nawet u tych pacjentów, u których nie udało się uzyskać przywrócenia funkcji chodu, zaobserwowaliśmy istotną poprawę np. w układzie moczowym, zmniejszenie zaburzeń oddychania czy poprawę tolerancji wysiłku fizycznego. Bardzo duże znaczenie ma także znaczna poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, istotne obniżenie objawów związanych z depresją, lękiem, a także przewlekłym bólem.

„Zaawansowany program rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych" potrwa do końca stycznia 2022 roku. Pacjentów, zainteresowanych specjalistyczną rehabilitacją, zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Informacje o tym, jak zostać uczestnikiem programu, a także historie naszych dotychczasowych pacjentów oraz opinie specjalistów znaleźć można w zakładce Instytut Badawczy.

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."