FAQ dotyczący dostawy i montażu mebli do budynku szpitala uzdrowiskowego Mieszko

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO 80 POKOI W BUDYNKU SZPITALA UZDROWISKOWEGO „MIESZKO” W KAMIENIU POMORSKIM

1) Czy możliwe jest odbycie wizji lokalnej po wysłaniu oferty, a przed podpisaniem umowy?

Wyrażamy zgodę na wykonanie wizji lokalnej przed podpisaniem umowy.

W celu zapoznania się z układem pomieszczeń do umeblowania na wniosek Oferenta możemy przesłać rzuty PB Architektury.

2) Czy i w jakiej formie wymagane będzie zabezpieczenie bankowe wypłaty zaliczki?

Możliwe formy zabezpieczenia zaliczki: Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej, weksel.

3) Czy dopuszczają Państwo gwarancję na meble na okres 24 miesięcy?

Wymagana gwarancja zgodna z zapytaniem ofertowym – 36 miesięcy.

4) W jakie formie oczekują Państwo wizualizacji przed podpisaniem umowy? Mają to być proste ruty z góry czy wizualizacje fotorealistyczne 3D?

Wymagamy wizualizacji fotorealistycznych 3D wykonanych dla dwóch pokoi.

5) Czy akceptują Państwo, by przedstawiona jedna z realizacji była poniżej kwoty 300 tys. zł, ale powyżej 100 tys. zł?

Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu wymogu zapytania ofertowego – „W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy wykonali co najmniej 1 (jedno) zadanie dostawy i montażu wyposażenia meblowego o wartości minimum 300.000,- zł zrealizowane w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat poprzedzających ogłoszeniu zapytania ofertowego”

6) Czy ofertę można przesłać drogą mailową?

Informujemy, iż wyrażamy zgodę na przesłanie oferty drogą mailową (najlepiej  w dniu składania ofert).

Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.