Fizjoterapia ambulatoryjna dla mieszkańców Gminy Kamień Pomorski

fizjoterapia ambulatoryjna

Informacja dotycząca realizacji świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach porozumienia
zawartego pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Uzdrowiskiem Kamień Pomorski SA

  • uprawnionymi do świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej refundowanych ze środków Gminy Kamień Pomorski są osoby zameldowane na terenie Gminy Kamień Pomorski
  • podstawą przyjęcia na zabiegi fizjoterapeutyczne do Uzdrowiska jest skierowanie wystawione przez lekarza (lekarz rodzinny, specjalista, również z gabinetu prywatnego)
  • skierowanie powinno zostać zarejestrowane w ciągu 30 dni od daty wystawienia
  • miejsce realizacji świadczeń: Zakład Fizjoterapii „Mieszko” ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim
  • rejestracja skierowań: każdy wtorek i czwartek w godzinach 13.00-15.00 (recepcja przy basenie)
  • rozpoczęcie procesu rejestracji: 18 lipca 2023 r.
Gmina Kamień Pomorski
logo UKP-retina
Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.