Pakiet: Rehabilitacja ambulatoryjna

Pakiet: REHABILITACJA AMBULATORYJNA


Uzdrowisko Kamień Pomorski wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, czyli dla pacjentów, którzy nie są pensjonariuszami sanatorium, a posiadają skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bądź w przypadku dysfunkcji narządu ruchu od specjalisty ortopedii lub traumatologii.

Prowadzimy także rehabilitację w warunkach domowych dla pacjentów, którzy nie mają możliwości dotarcia do placówki, która je wykonuje (pełnopłatnie).

Informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje zabiegów specjalistycznej rehabilitacji z wykorzystaniem egzoszkieletu i lokomatu.EGZOSZKIELET i LOKOMAT - dla kogo?

  • dla osób po udarach mózgu

  • dla osób po urazach rdzenia kręgowego i mózgu (na skutek wypadków)

  • dla osób ze stwardnieniem rozsianym

  • dla osób z porażeniem mózgowym

CENNIK usług ambulatoryjnych (za osobę)
Pakiet: EGZOSZKIELET Sesja do 60 min. z przygotowaniem 190 zł
Kwalifikacja lekarska 120 zł
Pakiet: LOKOMAT Sesja do 60 min. z przygotowaniem 190 zł
Kwalifikacja lekarska 120 zł
wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."