Rehabilitacja kardiologiczna w Uzdrowisku Kamień Pomorski

rehabilitacja kardiologiczna w uzdrowisku

Wczesna rehabilitacja kardiologiczna
prowadzona jest w wyspecjalizowanej placówce:

Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „Dąbrówka”.


Pakiet kardiologiczny >>

Pakiet kardiologiczny

W Uzdrowisku Kamień Pomorski skuteczną pomoc otrzymują m.in. pacjenci po zawałach serca, po operacjach kardiochirurgicznych, a także po leczeniu operacyjnym wad serca. Z takiego pobytu mogą i powinny korzystać także te osoby, które chcą się poddać diagnostyce kardiologicznej.


Wczesna rehabilitacja kardiologiczna
prowadzona jest w wyspecjalizowanej placówce:

Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „Dąbrówka”.


Pakiet kardiologiczny >>

Pakiet kardiologiczny

W Uzdrowisku Kamień Pomorski skuteczną pomoc otrzymują m.in. pacjenci po zawałach serca, po operacjach kardiochirurgicznych, a także po leczeniu operacyjnym wad serca. Z takiego pobytu mogą i powinny korzystać także te osoby, które chcą się poddać diagnostyce kardiologicznej.

Rehabilitacja kardiologiczna w Uzdrowisku Kamień Pomorski


Rehabilitacja kardiologiczna przeznaczona jest dla osób zmagających się z chorobami serca, a także należących do grupy ryzyka nimi zagrożonych. Uzdrowisko Kamień Pomorski prowadzi skuteczny program rehabilitacyjny, mający na celu poprawę jakości życia pacjentów po incydentach kardiologicznych oraz działania profilaktyczne, ograniczające rozwój chorób układu krążenia. Rehabilitację poprzedzają badania diagnostyczne oraz konsultacja z lekarzem specjalistą. Oprócz diagnostyki, każdy pacjent może skorzystać z porady dietetyka oraz uzyskać pomoc w utrwalaniu zdrowych nawyków redukujących czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego .

Rehabilitacja kardiologiczna prywatnie

W Uzdrowisku Kamień Pomorski znajduje się wyspecjalizowany ośrodek rehabilitacji kardiologicznej, gdzie prowadzone są turnusy dla osób z chorobami serca. Proponowany przez Uzdrowisko „Pakiet Kardiologiczny” przewiduje turnusy rehabilitacyjne 8, 14 i 21 dniowe ze średnio 3 zabiegami dziennie, z konsultacją lekarską i pakietem badań diagnostycznych.

Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej w Kamieniu Pomorskim

Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „Dąbrówka” to placówka, która posiada profesjonalne zaplecze do oceny kardiologicznej zdrowia, a także doświadczony zespół medyczny. Na miejscu w obiekcie do dyspozycji pacjentów są pokoje 1 i 2 osobowe, stołówka.

Rehabilitacja kardiologiczną – dla kogo?

Wczesna rehabilitacja kardiologiczna jest jedną z tradycyjnych specjalności Uzdrowiska Kamień Pomorski. Tu skuteczną pomoc otrzymują m.in. pacjenci:

  • po zawałach serca,
  • po operacjach kardiochirurgicznych (np. po wszczepieniu zastawek, rozrusznika serca, po by-passach),
  • po leczeniu operacyjnym wad serca.

Pobyt z zabiegami dla serca jest również rekomendowany osobom zagrożonym rozwojem chorób układu krwionośnego, należących do grup ryzyka. Czynnikami ryzyka niewydolności serca są przede wszystkim powszechnie występujące nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa czy migotanie przedsionków, ale także wiek czy występowanie w rodzinie choroby niedokrwiennej serca lub chorób innych tętnic o podłożu miażdżycowym. Są też czynniki ryzyka, na które osoby zagrożone chorobą serca mają wpływ. Zalicza się do nich m.in.:

  • nadwagę i otyłość,
  • złe nawyki żywieniowe,
  • brak aktywności fizycznej,
  • przewlekły stres,
  • palenie tytoniu,
  • cukrzycę,
  • podwyższone ciśnienie tętnicze.

Badania diagnostyczne chorób serca

Rehabilitacja kardiologiczna w Uzdrowisku Kamień Pomorski rozpoczyna się konsultacją lekarską, po której pacjent skierowany jest na badania diagnostyczne. Na podstawie ich wyników oraz opinii lekarze, opracowany zostaje indywidualny program rehabilitacji, ze średnio trzema zabiegami dziennie.

W badaniu pacjenta szczególne znaczenie mają: ocena zdolności do bezpiecznego podejmowania wysiłków fizycznych (m.in. przez wykonywanie testów wysiłkowych na cykloergometrach lub bieżniach ruchomych) oraz wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia, w tym badanie aktywności fizycznej chorego.

Zabiegi lecznicze w rehabilitacji kardiologicznej

Pacjenci kierowani są na zabiegi lecznicze z szerokiej palety zabiegów fizjoterapeutycznych, zgodnych z ordynacją lekarską. Duże znaczenie dla zdrowia serca mają prowadzone w Uzdrowisku zajęcia ogólnie usprawniające na sali gimnastycznej, trening na cykloergometrze rowerowym lub bieżni, pływanie, aerobik w wodzie, nordic walking, ćwiczenia na przyrządach w sali gimnastycznej.

Pomocne są też ćwiczenia krążeniowo-oddechowe. Mają one bowiem bardzo duży wpływ na regulację rytmu serca, ciśnienia tętniczego krwi czy pobudzenie rozwoju naczyń krwionośnych w sercu i poprawę krążenia obwodowego.

Ważne, by trening dla serca był dostosowany do stanu pacjenta i prowadzony był pod okiem specjalisty.

Edukacja pacjenta kardiologicznego

W procesie rehabilitacyjnym bardzo ważna jest edukacja zdrowotna, indywidualna wiedza na temat choroby. Najważniejszy jest zdrowy styl życia: regularny wysiłek fizyczny, dbanie o dobrą kondycję fizyczną, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, zbilansowana dieta z dużą ilością owoców, warzyw, chude mięso, unikanie tłuszczów zwierzęcych (tłuste mięso, smalec, masło), cukrów prostych (słodycze, białe pieczywo, makarony). Trzeba rzucić palenie papierosów, ograniczyć spożycie alkoholu. Unikać stresu, nauczyć się sposobów radzenia sobie z nim.

Rehabilitacja kardiologiczna powinna być indywidualnie dopasowana do pacjenta i jego stanu zdrowia. Dlatego w Uzdrowisku jest ona poprzedzona konsultacją lekarską i badaniami diagnostycznymi.
Specjalistyczny sprzęt diagnostyczny umożliwia przeprowadzenie badań elektrycznej aktywności serca w czasie prób wysiłkowych.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w Uzdrowisku

Rehabilitacja i profilaktyka chorób serca, prowadzona w Uzdrowisku Kamień Pomorski charakteryzuje się indywidualnym i kompleksowym podejściem do pacjenta, którym opiekuje się zespół specjalistów: lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog oraz dietetyk. Dodatkowo, stały dyżur lekarsko-pielęgniarski zapewnia pacjentom poczucie bezpieczeństwa.

Uzdrowiskowy klimat

W Uzdrowisku Kamień Pomorski panuje prozdrowotny klimat, z silnym wpływem klimatu morskiego.

Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „Dąbrówka”, w którym prowadzona jest terapia kardiologiczną, znajduje się poza ścisłym centrum Kamienia Pomorskiego i jest świetnym punktem wypadowym spacerów, zalecanych pacjentom. Relaks na świeżym powietrzu w prozdrowotnym klimacie z pewnością spotęguje regeneracyjne działanie zabiegów uzdrowiskowych, doda siły i pomoże odzyskać energię i chęć życia.

Zobacz także

Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego ma na celu przywrócenie niezależności funkcjonalnej, poprawę jakości życia oraz odzyskanie umiejętności planowania i wykonywania ruchu, głównie chodu. Specjalizuje się w tym Uzdrowisko Kamień, które, jako jedna z niewielu placówek w Polsce, oprócz terapii konwencjonalnej stosuje innowacyjne roboty do reedukacji chodu, pozwalające pacjentom niechodzących ponownie stanąć na własnych nogach.

Rehabilitacja neurologiczna w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Schorzenia typu udary mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, przekładających się następnie na specyficzne objawy. U takich pacjentów zauważyć można niedowłady kończyn czy problemy z poruszaniem się. Ratunkiem dla chorego z całkowitą bądź częściową niezdolnością do wykonywania ruchów jest jak najszybciej rozpoczęta i kompleksowa rehabilitacja neurologiczna.

Rehabilitacja po COVID-19 w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Na objawy „zespołu pocovidowego” skarży się coraz większa liczba pacjentów, zarówno tych, po ciężkim przebyciu choroby, wymagającym hospitalizacji, jak i tych, którzy przeszli ją bezobjawowo. Rehabilitacja po COVID-19 ma na celu zniwelowanie pochorobowych następstw, przebiegających pod postacią zmniejszonej wydolności oddechowej oraz ogólnego osłabienia organizmu.

Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.