Zapytanie ofertowe: „Renowacja dachu krytego papą”

„Uzdrowisko Kamień Pomorski” SA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji dachu krytego papą (~272 m2) nad częścią basenu solankowego w budynku Szpitala Uzdrowiskowego Mieszko II przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim.

Termin składania ofert – 09.09.2021 r. do godz. 11:00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG – RENOWACJA DACHU w sekretariacie Uzdrowiska przy u. Szpitalnej 14 w Kamieniu Pomorskim.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."