Zapytanie ofertowe: „Wyposażenie meblowe punktu pielęgniarskiego”

„Uzdrowisko Kamień Pomorski” SA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n. „Wyposażenie meblowe punktu pielęgniarskiego według załączonego schematu w pomieszczeniu nr 13 w Szpitalu Uzdrowiskowym „Mieszko”, ul. Wojska Polskiego 2, 72-300 Kamień Pomorski.

Termin wykonania zadania – do 30.09.2021 r.

Do pobrania: Schemat

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."