Zapytanie ofertowe dotyczące promocji projektu

Promocja projektu pn.: „Zaawansowany program rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia
kręgowego z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych ”
POIR.01.01.01-00-0848/17

 

 

Pełen opis oferty w załączniku

 

 

 

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."