Zasady finansowania pobytu w uzdrowisku

Wstrzymanie wykonywania świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego nie przeszkadza w ubieganiu się o skierowanie z NFZ lub ZUS. Oto nasz krótki przewodnik po wymaganych dokumentach.
Skierowanie z NFZ

Gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego są udzielane na podstawie wystawionego przez lekarza skierowania. W przypadku leczenia uzdrowiskowego skierowanie wystawia najczęściej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ale może to zrobić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada aktualną umowę z NFZ. Lekarz ocenia stan zdrowia i przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Trzeba być samodzielnym, bo do sanatorium kierowane są osoby bez opiekuna.

Zgodnie z najnowszymi przepisami (obowiązującymi od 19 lipca 2019 roku), otrzymane od lekarza skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową należy przesłać w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia, pod rygorem utraty ważności. Skierowanie przesyłamy do oddziału wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe” albo „Skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową”. Obowiązuje nowy druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Zalecana częstotliwość korzystania z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych albo sanatoryjnej rehabilitacji uzdrowiskowej dla dorosłych to obecnie nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Kolejne skierowanie będzie można złożyć po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego.

Jeśli po weryfikacji dokumentów przez lekarza balneologii i medycyny fizykalnej, oddział wojewódzki NFZ uzna, że rzeczywiście konieczne jest leczenie lub rehabilitacja w sanatorium, dostajemy potwierdzenie skierowania już w konkretne miejsce, mamy swój numer w kolejce. I czekamy.

W sanatoriach uzdrowiskowych trzeba ponieść częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie (w zależności od standardu pokoju i sezonu). Koszty ustala minister zdrowia. W przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym przyjeżdżamy na leczenie w ramach urlopu wypoczynkowego.

Rehabilitacja lecznicza ZUS

Termin i miejsce rehabilitacji można uzgodnić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS, jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w danym turnusie i ośrodku. Skierowanie na rehabilitację leczniczą (trwa 24 dni) można otrzymać już po około 8 tygodniach. ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkamy do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

Artykuł pochodzi z Magazynu Uzdrowisk Polskich Nasze Zdroje (Nr 1/2020)

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."