Dostarczenie łóżek sanatoryjnych oraz komercyjnych – zaproszenie do złożenia oferty

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n. "Dostarczenie łóżek sanatoryjnych oraz komercyjnych zgodnie z określonymi parametrami w ilości 50 szt., do pokojów sanatoryjnych w Szpitalu Uzdrowiskowym Mieszko ul. Wojska Polskiego 2, 72-400 Kamień Pomorski."

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n. "Dostarczenie łóżek sanatoryjnych oraz komercyjnych zgodnie z określonymi parametrami w ilości 50 szt., do pokojów sanatoryjnych w Szpitalu Uzdrowiskowym Mieszko ul. Wojska Polskiego 2, 72-400 Kamień Pomorski."

Termin składania ofert: 17.05.2021 r. do godz. 11.00


Szczegóły:

Przetarg - łóżka
zapytanie ofertowe_2
wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."