Przetargi i zapytania ofertowe


Przetargi i zapytania ofertowe
26 czerwca 2020

Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy otworów drzwiowych

Uzdrowisko Kamień Pomorski SA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n. "Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy otworów drzwiowych w 23 pomieszczeniach I piętra Sanatorium Uzdrowiskowego CHROBRY przy ul. Bankowej 2, w Kamieniu Pomorskim.

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."