Zielona energia w Uzdrowisku Kamień Pomorski

Wykorzystanie w leczeniu metod opartych na działaniu czynników występujących w przyrodzie (klimatu, powietrza czy wody) wymaga troski o zachowanie naturalnych walorów środowiska. Dla Uzdrowiska Kamień Pomorski, od lat stosującego w kuracjach metody przyrodolecznicze, jest to szczególnie ważne.


Dlatego z przyjemnością informujemy, że wraz z pozostałymi uzdrowiskami, należącymi do Grupy Uzdrowiska Polskie: „Uzdrowisko Iwonicz” SA, „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” SA oraz Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA, korzystamy z energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Współpraca z platformą Reo.pl, specjalizującą się w obrocie energią elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii i zawiązanie wraz z FW Południe sp. z o.o. Wirtualnej Grupy Biznesowej, pozwala naszym uzdrowiskom nie tylko kontynuować, ale i wzmacniać proekologiczną działalność w naszym regionie. Z korzyścią dla naszych Pacjentów i dla przyszłych pokoleń.


„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.”

Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.