fbpx
Skontaktuj się 695 231 257

Historia uzdrowiska

Korzenie działalności uzdrowiskowej w Kamieniu Pomorskim sięgają XIX wieku. W roku 1876, podczas prowadzonych na terenie miasta wierceń w poszukiwaniu węgla kamiennego, odkryto złoża solanki. Sześć lat później, oddano do użytku zakład kąpieli solankowej. Badania przeprowadzone wówczas przez naukowców z Berlińskiego Instytutu Geologicznego wykazały, że zarówno borowina i solanka wydobywane w Kamieniu Pomorskim posiadają właściwości lecznicze.

 

II wojna światowa oraz sytuacja powojenna odcisnęły niszczycielskie piętno na całej infrastrukturze uzdrowiskowej, budynki, w których można by zakwaterować kuracjuszy, zajęte były przez stacjonujące w nich wojsko. Dopiero w drugiej połowie lat pięćdziesiątych - w wyniku porozumienia zawartego między prezydiami Miejskiej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej a delegatami Centralnego Zarządu Uzdrowisk i Uzdrowiska Połczyn - doszło do znacznego przyspieszenia działań zmierzających do uruchomienia na nowo działalności uzdrowiska.

 

Pierwsze prace remontowe - finansowane przez CZU - rozpoczęły się w roku 1958 i dotyczyły odnowy niemieckiego "Solbad" - przyszłego Zakładu Przyrodoleczniczego "Feniks". W tym czasie zagadnienie kamieńskich zdrojów poruszono także na zebraniu Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego , na którym to podkreślano właściwości farmakodynamiczne kamieńskiej solanki i borowiny oraz możliwość wykorzystania ich w procesie leczenia balneologicznego. Do 7 września roku 1959 kamieńska placówka nosiła nazwę: "Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Połczyn - Delegatura w Kamieniu Pomorskim".

 

Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 września 1959 roku, powołano do życia "Uzdrowisko Kamień Pomorski" określając jednocześnie formy jego działania: prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego sanatoryjnego i ambulatoryjnego, eksploatacja, przerób oraz ochrona bogactw leczniczych, popularyzacja lecznictwa i profilaktyki balneologicznej a także produktów uzdrowiskowych. 31 października 1959 roku dokonano uroczystego otwarcia dwudziestego siódmego uzdrowiska w Polsce.

 

Oddano wówczas do eksploatacji trzy budynki sanatoryjne: "Piast", "Wars-Sawa" i "Rzepicha", dwa skrzydła Zakładu Przyrodoleczniczego, jadalnię, kuchnię, dwie kotłownie c.o., pralnię, Biuro Usług, biura dyrekcji, dom pielęgniarek oraz częściowo zagospodarowany park zdrojowy. 01 listopada tegoż roku do uzdrowiska przyjechali pierwsi kuracjusze, którym - obok programu leczniczego - zorganizowano program kulturalno-oświatowy i w jego ramach udostępniono Klub Zdrojowy z kawiarnią i świetlicą.

 

Kolejne lata funkcjonowania uzdrowiska przyczyniły się do obecnego jego kształtu. Do dnia dzisiejszego "Uzdrowisko Kamień Pomorski" szczyci się prowadzeniem działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji. Wykorzystując w procesie leczenia swoje największe atuty: wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, naturalne, wydobywane z własnych złóż surowce lecznicze: borowinę i solankę oraz szeroki wachlarz zabiegów leczniczych.

 

O uzdrowisku

W Uzdrowisku Kamień Pomorski leczymy pacjentów, wykorzystując nowoczesne oraz niespotykane, wypracowane przez doświadczony personel, zebrane w kompletne pakiety skuteczne metody i sposoby walki z przyczynami oraz skutkami wielu schorzeń.
Osiągamy wyjątkowe efekty w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji, ponieważ powszechnie stosowane są tu zabiegi z wykorzystaniem naturalnych bogactw, w tym: okłady z borowiny, kąpiele solankowe w nowym basenie i seanse w grocie solnej.
Pacjentom, którzy poddali się leczeniu i rehabilitacji przekazujemy w trakcie pobytu w uzdrowisku również niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające świadome oraz efektywne utrzymywanie i poprawianie sprawności oraz stanu zdrowia w warunkach domowych.
Oprócz leczenia wielu schorzeń oraz skutecznej, specjalistycznej rehabilitacji gwarantujemy Państwu także spędzenie czasu w wyjątkowo ciekawym miejscu. Kamień Pomorski wraz z okolicami to niezwykle popularny i atrakcyjny turystycznie rejon z fascynującą historią - tą najodleglejszą jak i najnowszą.

Akty prawne i zarządzenia

Zarządzenie nr 16/2011
Zarządu "Uzdrowiska Kamień Pomorski" Sp. z o.o. z dnia 31.08.2011 r. w sprawie dodatkowej opłaty ponoszonej przez pacjenta pełnopłatnego niepełnosprawnego wymagającego stałej opieki.
Zarządzenie nr 17/2011
Zarządu "Uzdrowiska Kamień Pomorski" Sp. z o. o. z dnia 31.08.2011 r. w sprawie sprzedaży noclegów dla dzieci i młodzieży pozostających pod opieką osoby dorosłej.
Zarządzenie nr 2/2012
Zarządu "Uzdrowiska Kamień Pomorski" S.A. z dnia 23.05.2012 r. w sprawie pokrywania przez pacjentów kosztów skróconego pobytu leczniczego z przyczyn leżących po stronie pacjentów.
Zarządzenie nr 10/2012
Zarządu "Uzdrowiska Kamień Pomorski" S.A. z dnia 10.08.2012 r. w sprawie wysokości pobieranej opłaty za wcześniejszy przyjazd pacjenta.
Zarządzenie nr 15/2014
Zarządu "Uzdrowiska Kamień Pomorski" S.A. z dnia 30.09.2014 r. w sprawie finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień pobytu w sanatorium uzdrowiskowym.
Zarządzenie nr 3/2015
Zarządu "Uzdrowiska Kamień Pomorski" S.A. z dnia 21.01.2015 r. w sprawie dopłat do kosztów zakwaterowania i wyżywienia pacjentów przebywających w Zakładach Rehabilitacji Leczniczej.
Zarządzenie nr 4/2015
Zarządu "Uzdrowiska Kamień Pomorski" S.A. z dnia 17.02.2015 r. w sprawie wysokości kaucji za użytkowanie skrytki depozytowej.
Załaduj więcej

rabat na start!

Zapisz się do Newslettera i odbierz 5% rabatu na pobyty w Uzdrowisku!