Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy otworów drzwiowych

Uzdrowisko Kamień Pomorski SA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n. "Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy otworów drzwiowych w 23 pomieszczeniach I piętra Sanatorium Uzdrowiskowego CHROBRY przy ul. Bankowej 2, w Kamieniu Pomorskim.

Zaproszenie do złożenie oferty na wykonanie zadania: p.n. "Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy otworów drzwiowych"
Materiały do pobrania:
1. Chrobry I p. - projekt

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."