Zapytanie ofertowe: „Modernizacja dachu”

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji dachu krytego papą (~300 m2) nad częścią basenu solankowego w budynku Szpitala Uzdrowiskowego Mieszko II przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim.

Termin składania ofert: 29.06.2021 r. do godz. 11.00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG – RENOWACJA DACHU w sekretariacie Uzdrowiska przy ul. Szpitalnej 14 w Kamieniu Pomorskim.

Zapytanie ofertowe przesyłam w załączeniu.

Zaproszenie modernizacja dachu

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."