fbpx
Skontaktuj się 695 231 257

Artykuły

17.09.2018

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

?Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji istniejących trzech pomieszczeń sanitarnych na łazienki dla osób niepełnosprawnych w Sanatorium Uzdrowiskowym ?Chrobry” przy ul. Bankowej 2 w Kamieniu Pomorskim.

Zakres robót:

  1. Demontaż istniejącej armatury i osprzętu
  2. Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe w niezbędnym zakresie
  3. Montaż drzwi o szer. 90 cm
  4. Modernizacja istniejących instalacji wodno-kanalizacyjnych
  5. Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu
  6. Ułożenie glazury i terakoty
  7. Uzupełnienie ubytków tynku i malowanie
  8. Montaż armatury sanitarnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

Roboty remontowe należy wykonać w trakcie trwania turnusu kuracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia prac w sposób nieuciążliwy dla przebywających w budynku kuracjuszy, z zachowaniem wszelkich zabezpieczeń bhp.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do remontu.

Powyższe prace Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i sprzętu.

Oferta powinna zawierać cenę netto za wykonanie prac remontowych, powiększoną o podatek od towaru i usług według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego oraz warunki płatności.

Wymagany termin wykonania robót – do 31.10.2018r.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.09.2018r, do godz. 11,00 w sekretariacie Uzdrowiska przy ul. Szpitalnej 14. w Kamieniu Pomorskim – dopuszcza się ofertę złożoną drogą elektroniczną na adres: sekretariat@u-kp.pl

Osoba upoważniona do kontaktu : Grażyna Piwowarczyk, tel. 501 380 938.
kliknij po więcej –> Zapytanie ofertowe łazienki

 

 

załaduj więcej

rabat na start!

Zapisz się do Newslettera i odbierz 5% rabatu na pobyty w Uzdrowisku!