Przewodnik dla pacjenta, czyli jak korzystać z systemu ochrony zdrowia

Zachęcamy naszych Gości i Kuracjuszy do zapoznania się z „Nawigatorem Pacjenta”. To praktyczny poradnik, który w formie pytań i odpowiedzi, które pokazuje jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

„Nawigator” został opracowany przez grono lekarzy rodzinnych, aktywnie pracujących w POZ, przy współpracy z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Można tu dowiedzieć się jak działa podstawowa opieka zdrowotna, opieka szpitalna i specjalistyczna, a także opieka nad ciężarną i dzieckiem. W jasny sposób wyjaśnia zasady refundacji leków oraz wyrobów medycznych. Odpowiada na pytania odnośnie działania transportu sanitarnego i zaświadczeń lekarskich oraz opieki hospicyjnej.


Poradnik dostępny jest za darmo i można pobrać ze strony: Nawigator pacjenta

Poradnik dla pacjenta – wybrane zagadnienia:

 • Kto ma dostęp do świadczeń zdrowotnych – opieki medycznej finansowanej
przez państwo („na NFZ”)?
 • Przez jaki czas przysługuje Ci prawo do bezpłatnej opieki medycznej?
 • Gdzie możesz zgłosić się po pomoc poza godzinami pracy POZ?
 • Jak możesz zapisać się do wybranej przez Ciebie przychodni POZ?
Czym jest deklaracja wyboru?

Z jakimi sprawami możesz zgłosić się do poradni POZ?
 • Czy otrzymasz od lekarza POZ skierowanie na leczenie specjalistyczne?
 • Jak skorzystać z teleporady w POZ?
 • Opieka koordynowana w POZ – co to znaczy?
 • Czym jest porada kompleksowa w ramach opieki koordynowanej i kto może z niej skorzystać?
 • Kiedy możesz otrzymać pomoc medyczną w SOR?
 • Kiedy możesz skorzystać z leczenia w poradni specjalistycznej?
 • Czy do każdej poradni specjalistycznej wymagane jest skierowanie?
 • Czy są pacjenci ze szczególnymi uprawnieniami, którzy są przyjmowani przez lekarzy specjalistów bez kolejki?
 • Kto może wystawić skierowanie do szpitala i czy takie skierowanie będzie ważne w każdym szpitalu, do którego się zgłosisz?
 • Czy do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego potrzebujesz skierowania?
 • Jesteś pacjentem przewlekle chorym i kończysz 18 lat. Czy musisz zmienić przychodnię specjalistyczną na taką, która jest dla dorosłych?
 • O jakich badaniach i wizytach lekarskich należy pamiętać w czasie ciąży?
 •  Jakie badania profilaktyczne warto wykonać i kiedy są dostępne?
Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.