Rehabilitacja specjalistyczna


Rehabilitacja SPECJALISTYCZNA

Dział Rehabilitacji Specjalistycznej w Uzdrowisku Kamień Pomorski, to obszerna gałąź rehabilitacyjna w działalności uzdrowiskowej tego miejsca. W jego kompetencjach mieszczą się:

Rehabilitacja Neurologiczna
Rehabilitacja po Urazie Rdzenia Kręgowego
Rehabilitacja Ambulatoryjna

Mieszko II
ul. Wojska Polskiego 2
72-400 Kamień Pomorski

Szczególną rolę odgrywa tutaj rehabilitacja neurologiczna, dedykowana kuracjuszom, którzy w wyniku wypadku lub zdarzeń losowych doznali poważnych urazów, m.in. rdzenia kręgowego lub mózgowo-czaszkowego, udaru lub innych chorób neurologicznych, w wyniku których utracili całkowicie lub częściowo możliwość chodzenia.

W odzyskaniu sprawności pacjentom na co dzień pomagają wykwalifikowani specjaliści i rehabilitanci pracujący dla całego Działu Rehabilitacji Specjalistycznej Uzdrowiska Kamień Pomorski. Dzięki zastosowaniu robotów: egzoszkieletu i lokomatu, pacjenci otrzymują profesjonalną pomoc, co przekłada się na efekty w odzyskaniu sprawności, a tym samym jeszcze bardziej mobilizuje pacjentów rehabilitacji.

Zabiegi i sesje rehabilitacyjne odbywają się w budynku Instytutu Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Osób po Urazach Rdzenia Kręgowego, który współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.


EGZOSZKIELET

Egzoszkielet ma za zadanie ponownie nauczyć pacjenta prawidłowych wzorców chodu, które – zapisane w pamięci robotów – są zbliżone do naturalnych. W czasie sesji egzoszkielet nakładany jest na ubranie pacjenta, a fizjoterapeuta dopasowuje jego parametry do ciała.

Egzoszkielet zasilany jest przez baterie i porusza stawami pacjenta za pomocą tzw. siłowników elektrycznych, ale to terapeuta inicjuje ruch za pomocą przycisku. Z czasem urządzenie konfigurowane jest tak, aby pacjent w większym stopniu pracował samodzielnie, co uczy organizm na nowo utraconych w wyniku urazu lub choroby funkcji.

Główną zaletą stosowania egzoszkieletu w rehabilitacji pacjentów jest możliwość ich pionizacji – osoby w egzoszkielecie za jego pomocą wstają i na nowo uczą się chodzić. Robot wspomaga odpowiednie stawianie stóp na ziemi, prawidłowe obciążanie obu kończyn dolnych, co przywraca funkcje nerwowo-mięśniowe.

Sesje z egzoszkieletem są całkowicie bezpieczne, dzięki stałemu monitorowaniu pracy pacjenta i modyfikacji obciążeń treningowych – tryby treningowe dostosowane są do stanu i późniejszych postępów pacjenta. Ponadto egzoszkielet dostarcza pacjentowi biofeedback, czyli informację zwrotną, czy ćwiczenia wykonywane są poprawnie i czy prawidłowo angażowana jest siła mięśniowa.LOKOMAT

Kolejnym robotem wspomagającym naukę chodu z możliwością pionizacji jest lokomat. W przeciwieństwie do egzoszkieletu, jest to jednak urządzenie stacjonarne. Składa się z ortez, które są przymocowywane do pacjenta i dopasowane do jego wzrostu i anatomicznej budowy, bieżni funkcjonalnie połączonej z systemem odciążania oraz z systemu operacyjnego, który steruje całym urządzeniem.

W czasie treningu pacjent samodzielnie wykonuje ruch, zgodnie z prawidłowym wzorcem chodu zakodowanym w systemie operacyjnym. Prędkość chodu, zakresy ruchów w stawie oraz zakres odciążenia są dobierane indywidualnie do pacjenta.

wsparcie UE "Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój."