Jak rozpoznać udar mózgu? Zrób test FAST

Według statystyk, objawy przed udarem ma co piąta osoba. Im wcześniej rozpoznamy oznaki udaru i wezwiemy pomoc, tym większa szansa, że chory trafi do szpitala, gdzie uzyska szybką pomoc, zwiększającą szansę na przeżycie czy zmniejszającą ryzyko ciężkiego kalectwa. W rozpoznaniu udaru mózgu pomocny okazać się może test FAST.

Zwiastuny udaru mózgu

Udar mózgu może pojawić się zarówno w czasie pracy, jak i relaksującego wypoczynku. Dopada nagle, bez ostrzeżenia. Znajomość tego, jak wyglądają objawy mózgu może uratować komuś życie, dlatego tak istotna jest wiedza o tych najbardziej charakterystycznych.

Test FAST

Łatwy i prosty do zapamiętania test FAST (od pierwszych liter angielskich słów: face, arms, speech, time) już w około minuty pozwoli stwierdzić udar mózgu.

O rokowaniu w udarze decyduje jego rodzaj (niedokrwienny czy krwotoczny), wielkość uszkodzonego obszaru mózgu i jego umiejscowienie, ale także współistnienie dodatkowych chorób, np. niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, które mogą mieć istotny wpływ na proces zdrowienia i rehabilitacji. W przypadku wystąpienia objawów, należy działać natychmiast, ponieważ to czas jest jednym z czynników decydujących o możliwości zastosowania właściwego leczenia.

F – face, czyli twarz

Uśmiechnij się” – poproś chorego, by się uśmiechnął. Szeroki uśmiech uwidoczni asymetrię twarzy, a opadnięty kącik ust to jeden z objawów udaru mózgu, oznaczający porażenie mięśni mimicznych twarzy (ośrodkowe porażenia nerwu VII, tj. n. twarzowego).

A – arms, czyli ramiona

Proste polecenie „Zamknij oczy i podnieś ręce w górę” może także ułatwić rozpoznanie udaru mózgu. Jednym z jego podstawowych objawów jest bowiem osłabienie siły mięśniowej kończyn górnych lub dolnych (test można wykonać również w pozycji leżącej, podnosząc nogi) często z ich drętwieniem. Jedno ramię (noga) niżej od drugiego może być symptomem udaru.

S – speech, czyli mowa

Poleć choremu, by powtórzył po tobie proste zdanie: np. „Jutro będzie czwartek„. Udar mózgu może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności posługiwania się językiem i rozumienia mowy, czyli do afazji. Niech zaalarmuje cię niewyraźna, bełkotliwa mowa chorego oraz fakt, że nie rozumie on twojej mowy czy sensu wypowiadanych zdań.

T – time, czyli czas

Natychmiastowe rozpoznanie udaru mózgu ratuje życie! Jak najszybciej wezwij pogotowie, jeśli zauważysz chociażby jeden z powyższych objawów. Pamiętaj, że nie wszystkie objawy udaru mózgu muszą wystąpić jednocześnie, ponieważ zależą od tego, która część mózgu i w jakim stopniu została uszkodzona.

Czekając na karetkę, ułóż chorego na boku z udrożnionymi drogami oddechowymi. Spróbuj opanować nerwy i przygotuj w głowie informacje, których może potrzebować lekarz/ratownik, np.:

  • kiedy wystąpiły objawy,
  • czy chory przyjmuje jakieś leki,
  • czy chory przebył niedawno uraz/operacje
  • na jakie choroby przewlekłe cierpi chory

Udaru mózgu – co jeszcze warto wiedzieć?

Obserwując zachowania chorego, warto pamiętać, że półkule naszego mózgu kontrolują przeciwległe strony ciała. Udar prawostronny powoduje, że większość objawów dotyczy lewej strony ciała. Udar lewej półkuli mózgu skutkuje ograniczeniami funkcjonalnymi prawej strony ciała.

Zobacz także:

Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości

PAKIET: Rehabilitacja po udarze mózgu

Rehabilitacja pacjentów w Uzdrowisku Kamień Pomorski, łącząca konwencjonalne ćwiczenia z fizjoterapeutą i tradycyjne zabiegi lecznicze z rehabilitacją chodu z użyciem robotów (egzoszkielet, lokomat), to szansa na powrót do sprawności.

Na czym polega rehabilitacja po udarze mózgu?

Rehabilitacja jest nieodłącznym procesem zdrowienia po udarze mózgu, z uwagi na powstałe ograniczenia funkcjonalne. Udary prowadzą bowiem zazwyczaj do trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, przekładających się następnie na specyficzne objawy.

Hydroterapia – na co pomaga i jakie zabiegi wybrać?

Kąpiel perełkowa, masaże wirowe kończyn, hydromasaże w wannie czy też zabiegi kinezyterapii w wodzie zalecane są w rehabilitacji po urazie rdzenia kręgowego i innych schorzeń ruchu, rehabilitacji po udarze mózgu, fizjoterapii ogólnousprawniającej, a także dla wszystkich, poszukujących relaksu.

Skip to content
wsparcie UE"Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego."
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
PFR
Spółka „Uzdrowisko Kamień Pomorski” uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla dużych firm", udzieloną  przez PFR SA.